Damian Bolach z Ostrowa Wielkopolskiego obejmie stanowisko Inżyniera Miasta w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 5 stycznia 2016r. magistrat na stronach BIP zamieścił komunikat o zakończeniu procedury wyłaniania osoby na to stanowisko. Inżynier Miasta to nowe stanowisko, które pojawiło się w opracowanym regulaminie organizacyjnym urzędu.

W nowym regulaminie organizacyjnym pojawiło się stanowisko inżyniera miasta, stanowisko plastyka miejskiego, zupełnie nowy Wydział Rozwoju Miasta (skupia dwa istniejące referaty: Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestorów), nowy Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Transportu Miejskiego, nowe stanowisko Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta oraz Wydział Spraw Społecznych i Wydział Informatyki.

Na część stanowisk zostały ogłoszone konkursy m.in. na kierownika Referatu Transportu Miejskiego – kierownikiem została Małgorzata Spiżewska ( wcześniej zatrudniona w spółce MZK SA), Plastykiem Miejskim został wybrany Michał Trusz ( startowało 9 kandydatów), Paweł Fludra z Gorzyc Wielkich został pełnomocnikiem ds. rewitalizacji miasta. Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych została Małgorzata Pawlik (przesunięcie bez konkursu ze starostwa powiatowego), p.o. naczelnika Wydziału Informatyki został  Robert Marcinkowski (przesunięcie bez konkursu ze starostwa powiatowego), p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta została dotychczasowa kierownik Referatu Obsługi Inwestora Ewa Torzyńska.

Nowy jest również  naczelnik Wydziału edukacji i Sportu, Marlenę Maląg wybraną na stanowisko wicestarosty zastąpił Dariusz Dębicki; p.o. kierownika w Referacie Oświaty została Ewa Wiśniewska. Naczelnikiem nowego Wydziału Organizacyjnego i Technicznego została Izabela Banach, do tej pory kierownik Referatu Kultury. Olga Mazurek, inspektor do czasu nowego regulaminu, jest teraz kierownikiem Referatu Gospodarowania Mieniem  Komunalnym (dotychczasowy kierownik Henryk Zieliński został burmistrzem Mikstatu). Biurem Obsługi Prezydenta kieruje Małgorzata Szlachciak, do tej pory pracująca w sekretariacie drugiego zastępcy prezydenta, wcześniej w w Wydziale Edukacji UM.

W 2015r. rozstrzygnięto także konkurs na trzy stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej, podinspektora i inspektora w Biurze Prasowym i Relacji Społecznych, na  dwa stanowiska podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami, stanowisko podinspektora w Referacie Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu, stanowisko podinspektora w Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Jak wynika z odpowiedzi udzielnych przez prezydent miasta do kwietnia 2015r. – do czasu ogłoszenia pierwszych konkursów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim – wraz z dwoma zastępcami, asystentem i doradcą – bez konkursu – zatrudnionych zostało 11 osób.

80a2966f-75b9-4b24-a9fe-1df631262b13_2820

Jak podawało Radio Centrum prezydent Beata Klimek zapowiada przyjęcie do pracy dwóch emerytowanych pracowników z powiatowego starostwa. Szeregi urzędników mieli zasilić Jerzy Bartuzi – były naczelnik wydziału rozwoju i Jacek Szydłowski, który był szefem wydziału integracji za kadencji starosty Włodzimierza Jędrzejaka. O plany zatrudnienia tych dwóch byłych pracowników starostwa radni pytali na listopadowej sesji Rady Miejskiej.

– Potrzebuję ludzi doświadczonych w pozyskiwaniu funduszy unijnych, zwłaszcza na termomodernizacje- powiedziała Radiu Centrum prezydent Beata Klimek. – Myślę sobie, że w tej dziedzinie warto skorzystać z doświadczenia osób, które mają to wszystko w jednym palcu, przeszły cały proces. Innymi słowy nie chciałabym, aby jak to podkreślał radny Paduch, dawać tu szansy ludziom młodym. Nie chciałabym, aby na tak trudnym odcinku uczyli się czy dopiero zdobywali doświadczenie. Musimy sięgnąć po pieniądze, dopilnować całego procesu.

Warto przypomnieć, że w poprzednich kadencjach wnioski dotyczące zewnętrznych środków m.in. na termomoedernizację przygotowywał istniejący referat w Urzędzie Miejskim. Udało się m.in pozyskać środki na termomodernizację i wymianę co w SP 11, SP 5 i spółdzielni oświatowej przy ul. Waryńskiego.

2016-01–05 ok24.tv