Jak przybliżyć budżet mieszkańcom, jak uświadomić im skąd biorą się gminne pieniądze, wreszcie jak i ile gmina wydaje. Całą tę wiedzę stara się dostarczyć specjalnej narzędzie, umieszczone na stronie Nowych Skalmierzyc
Od grudnia na stronie internetowej urzędu jest dostępny nowy dział – prezentacja gminnego budżetu umożliwiająca zapoznanie się z finansami samorządu.

Od samego początku przyświecała mi myśl przejrzystości funkcjonowania urzędu. Dzięki aplikacji w prosty i intuicyjny sposób poznamy dochody i wydatki gminy oraz skorzystamy z kalkulatora pozwalającego na obliczenie, ile z podatków mieszkańców wpływa do naszej kasy – skomentował nowe narzędzie Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Mieszkańcy mają możliwość sprawdzenia ile pieniędzy samorząd przekazuje rocznie m.in. na oświatę i wychowanie, rodzinę i pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, transport i łączność, administrację publiczną czy kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Dzięki dostępnemu kalkulatorowi po podaniu swojego wynagrodzenia brutto można obliczyć miesięczny podatek, który zasila budżet samorządu. Możemy także sprawdzić skąd np. w roku bieżącym wzięły się prawie 90-milionowe dochody oraz ostatnio zrealizowane inwestycje.
Wszystko na stronie www urzędu – ZAPRASZAMY.