Siedem nowych rodzin zastępczych otrzymało pozytywną opinię do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Otrzymanie dokumentów potwierdzających otrzymanie tych uprawnień poprzedzone było specjalistycznym szkoleniem.

201509101519542bNa terenie Powiatu Ostrowskiego działa ok.158 rodzin, w których przebywa 206 dzieci. Szkolenie dla przyszłych rodzin zastępczych odbywało się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w miesiącach od maja do sierpnia 2015 roku prowadzone przez trenerów PRIDE – rodzinna opieka zastępcza /adopcja. Łącznie kandydaci na rodziców zastępczych odbyli 12 sesji tematycznych, spotkań i konsultacji indywidualnych z trenerami. Przeszli także praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo wychowawczej.
Rodzina to jedna z form opieki nad dziećmi, nie mającymi właściwej opieki rodziców. W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona.

Dokumenty wręczył dotychczasowy szef PCPR Marcin Siudziński. Nowym szefem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie Wojciech Rachwalski. Siudziński w czerwcu złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

2015-09-12 ok24.tv