Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.
To jeden z pomysłów na zachęcenia do szczepień. W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawił się zarys projektu rozporządzenia zawierający nowe obostrzenia, które zgodnie z zapowiedziami rządu mają obowiązywać od 28 grudnia. W bardzo ogólnikowym dokumencie znalazły się też zapisy dotyczące osób, które poddadzą się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz ozdrowieńców.
Projekt przewiduje też zniesienie obowiązku kwarantanny dla zaszczepionych w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej. Brak kwarantanny dotyczyć ma także ozdrowieńców.
To tyle plusów. Poza tym stare, nowe i inaczej obwarowane restrykcje i obostrzenia.
Rząd zapowiada
Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych. Od 28 grudnia hotele będą zamknięte również dla podróżujących służbowo. Z hoteli będą mogli korzystać tylko: medycy, pacjenci szpitali specjalistycznych oraz ośrodków COS i pracownicy służb mundurowych. Restrykcje w branży hotelarskiej nie obejmą hoteli pracowniczych. Od 28 grudnia w galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane sklepy.
Nowe restrykcje dotkną też sportowców. Nowe zakazy nie będą dotyczyć tylko sportu zawodowego.
wciąż zamknięte będą baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness.
Zamknięte dalej będą wesołe miasteczka parki rozrywki, pokoje zagadek.
W projekcie rozporządzenia zapisano, że zakaz ten dotyczy również działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.
Wprowadzenie obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Jak zapowiadali rządzący, kwarantanna dla podróżujących ma trwać 10 dni.