Koźminek w powiecie kaliskim to dzisiaj wieś. Wkrótce ma dostać prawa miejskie. Wśród nowych miast znajdą się też m.in. Budzyń w powiecie chodzieskim (Wielkopolska) czy Goraj i Solec nad Wisłą.
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianie statusu 10 miejscowości opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Głosowanie nad nim ma się odbyć jeszcze w lipcu. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.
Koźminek ma długą historię. Prawa miejskie dostał już w XIV w. Odebrały mu je w 1870 r. władze rosyjskie – był to wynik represji carskich po powstaniu styczniowym.
Przed decyzjami przeprowadzono konsultacje, w których mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy chcą miasta, czy wsi. Co ciekawe w Koźminku konsultacje nie cieszyły się wysoką frekwencją – zagłosowało tylko ok. 20 proc. Za statusem miasta były trzy czwarte z nich.