W Wielkopolsce oddziałami ZUS kierować będzie trzech dotychczasowych dyrektorów i jeden nowy wyłoniony z wewnątrz organizacji.

W Wielkopolsce nadal swoje obowiązki sprawować będzie trzech dotychczasowych dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Są wśród nich Donata Szopińska-Frąszczak- dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, Jerzy Sawicz– dyrektor Oddziału ZUS w Pile i Mirosław Drjański- dyrektor II Oddziału ZUS w Poznaniu. Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS, dyrektorzy odbiorą 30 listopada w centrali Zakładu. Swoje stanowiska obejmują 1 grudnia br.

donata_fraszczakqop-7weanlrzqr7xv5ka

Donata Szopińska-Frąszczak ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie polityki społecznej. Z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim związana jest od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1991 r.

Przeszła wszystkie szczeble kariery zajmując kolejno stanowiska referenta w pionie świadczeń emerytalno-rentowych, głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Instruktażu, a następnie naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Od kwietnia 2014 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. świadczeń emerytalno-rentowych, a od grudnia 2015 r. została powołana na stanowisko dyrektora Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

2016-11-30 ok24.tv za Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie wielkopolskim