W ramach wdrożenia nowej Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego 2018 – 2024 w grupie kapitałowej została powołana spółka CRK ENERGIA, którą kierował będzie Jan Grześkowiak, jeden z pionierów ostrowskiej gospodarki komunalnej. Nowy podmiot będzie wyspecjalizowanym operatorem wielowymiarowej ofensywy energetycznej Ostrowa Wielkopolskiego.

CRK Energia zostanie wyposażona w odpowiednie wymagane prawem koncesje na obrót i dystrybucję energii i będzie lokalnym operatorem innowacyjnych projektów energetycznych, w tym Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Rezultatem Ostrowskiego Rynku Energetycznego mają być mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy i poprawa jakości środowiska. Cały wielowymiarowy projekt wpisuje się w europejski trend tzw. energetyki rozproszonej i już na samym starcie został pozytywnie dostrzeżony w ogólnopolskich mediach branżowych.

Jednym z pierwszych wyzwań CRK ENERGIA będzie samodzielne kompleksowe przeprowadzenie pierwszego w historii Ostrowa Wielkopolskiego w pełni zintegrowanego zakupu energii dla miejskich obiektów.

– Ponadto zadaniami nowego podmiotu będzie koncentrowanie podmiotów produkujących energię i klientów – odbiorców (mieszkańców, przedsiębiorców) na lokalnym rynku, prowadzenie własnego obrotu energią, inicjowanie powstawania nowych obiektów OZE oraz koordynowanie i podtrzymywanie spójności wszystkich inwestycji energetycznych w mieście – wskazuje Jan Grześkowiak, prezes CRK ENERGIA Sp. z o.o. w organizacji.

Jan Grześkowiak to współtwórca powołania Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego w roku 1991, autor i realizator koncepcji budowy w Ostrowie Wielkopolskim pierwszej infrastruktury własnej produkcji energii – kogeneracji opartej na turbinie gazowej oraz pierwszych własnych sieci elektroenergetycznych zasilających infrastrukturę komunalną. Realizował w przeszłości pionierskie przedsięwzięcia komunalne dofinansowane z grantów Banku Światowego i zarządzał kilkudziesięcioma systemami ciepłowniczymi w Polsce.

2018-04-06 ok24.tv za infostrow.pl