Po spółce Holdikom, MZGM, OZC i Wodkan przyszedł czas na walne zgromadzenie w ZOiGO MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim. po posiedzeniu spółka ma nową Radę Nadzorczą, ale niezmieniony zarząd. Spółce szefują nadal Andrzej Strykowski ( od marca 2007 roku) i Rafał Pietrzykowski ( od stycznia 2015).

Nowa Rada Nadzorcza jest trzyosobowa w składzie: Adrian Napierała, Jacek Rutkowski i Barbara Wojcieszak-Danielak.

To nowa Rada Nadzorcza MZO SA będzie musiała udzielić odpowiedzi na pytanie radnego Jakuba Paducha zadane podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Prezydent Beata Klimek w odpowiedzi na tę interpelację zapewniła, że wyjaśnieniem tej sprawy zajmie się Rada Nadzorcza Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO.
– Zaraz skieruję tę sprawę do rady w celu szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości – mówi prezydent.

Treść zapytania:

Moje wątpliwości – pisze radny PO – poza zasadnością zwiększenia składu Zarządu MZO budzi fakt, iż dzień po powołaniu na stanowisko Pan Pietrzykowski zawiesił działalność gospodarczą Eko – Synteza. Następnego dnia córka Pana Pietrzykowskiego zarejestrowała działalność gospodarczą pod tą samą nazwą.
Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W jakim celu powołano w skład Zarządu MZO Pana Rafała Pietrzykowskiego, jaki jest jego zakres kompetencji oraz jakie pobiera w związku z tym wynagrodzenie, które na podstawie art. 15 w zw. z  art., 2 pkt. 3) ustawy o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi jest jawne?
2. O ile miesięcznie można by zmniejszyć w Ostrowie Wielkopolskim stawkę opłaty za wywóz śmieci gdyby rozłożyć wynagrodzenie nowego członka Zarządu MZO wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy?
3. Czy firma Eko – Synteza świadczy usługi na rzecz MZO lub jakiejkolwiek innej jednostki Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski?”

2015-05-05 ok24.tv