W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrowie odbyło się Walne Zgromadzenie. Zarząd MZK pozostał bez zmian. Prezesem spółki nadal jest Janusz Marczak.

Odwołano natomiast wszystkich członków Rady Nadzorczej: Lidię Włosiak, Grzegorza Nawrockiego, Marka Sowę i Czesława Panka. W nowej, ale liczącej już trzy osoby radzie zasiadają: Jan Grześkowiak, Mirosława Szóstak – Pestka oraz Marek Kałka.

2015-05-14 ok24.tv za naszrynek.pl