Jednostki OSP mogą wziąć udział w manewrach poszukiwawczo-ratowniczych. Start 7 czerwca w Zdunach o 20:00.

Głównym organizatorem jest Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
Głównym celem akcji będzie utrwalenie wśród ratowników i funkcjonariuszy umiejętności przeszukiwania dużych obszarów leśnych, poszukiwanie osób z wykorzystaniem psów ratowniczych, GPS-ów i aplikacji. Szukamy i Ratujemy oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy a nade wszystko koordynacja służb cywilnych i mundurowych oraz ich współdziałanie. Ćwiczenia pozwolą podnieść kwalifikacje w zakresie akcji poszukiwawczo – ratowniczych oraz wypracować zasady współpracy i koordynacji działań jednostek ratowniczych Straży, Policji, GPR oraz innych służb.

Zgłoszenie udziału w ćwiczeniach można przesłać do dnia 1 czerwca 2019r na adres: rzecznik@gpr.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o ilości sił i środków zadysponowanych na ćwiczenia np. (6 uczestników, pojazd GBA, numery operacyjne) oraz imię i nazwisko i numer telefonu do osoby kontaktowej .
Ćwiczenia skończą się krótkim podsumowaniem ich przebiegu oraz wspólnym poczęstunkiem.