NIK wytyka spółce sporo nieprawidłowości – wśród nich ponad 100.000 nienależnych wypłat dla byłego już członka zarządu Stawów Pawła Wybierały.

Przyczyną ww. nieprawidłowości było niezorganizowanie w Spółce skutecznego
systemu zapewnienia zgodności działania Spółki z prawem powszechnie
obowiązującym i wewnętrznymi regulacjami – czytamy w raporcie.
Po stronie Spółki należy oczekiwać aktów staranności związanych z wypłacaniem wynagrodzeń niezależnie od tego,
w jaki sposób zostały ustalone obowiązujące w tym zakresie wewnętrzne zasady – dodają kontrolerzy.
Wysoko nadpłata dla Pwała Wybierały to pokłosie dwóch czynników, pierwszy przeliczania jego pensji jak pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z zapisami pownno być to 4,5x) oraz wypłata odprawy – mimo że Wybierała sam z funkcji zrezygnował.
W konkluzji NIK nakazuje

Podjęcie działań zmierzających do odzyskania zawyżonych i nienależnie
wypłaconych w latach 2018-2020 wynagrodzeń w kwocie: 9106,89 zł od Prezesa
Zarządu, 104 545,74 zł od Członka Zarządu pełniącego tę funkcję od 20 grudnia
2018 r. do 24 czerwca 2020 r., 10 938,42 zł od Członka Zarządu pełniącego tę
funkcję od dnia 30 lipca 2020 r.

Oznacza to tyle, że spółka ma odzyskać od Pawła Wybierały nienależne mu wypłaty.