Zakaz zgromadzeń w pandemii niezgodny z prawem. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Zakaz zgromadzeń w pandemii z 2020 r. wprowadzony został bez należytej podstawy prawnej, w drodze rozporządzenia, zamiast ustawy – ocenił Sąd Najwyższy. Tym samym SN uwzględnił kasację RPO i uniewinnił dwóch mężczyzn ukaranych grzywną za udział w zgromadzeniu. „To pierwsze takie orzeczenie Sądu Najwyższego co do zakazu zgromadzeń” – podkreśliło w poniedziałek Biuro RPO

„Zakaz ten został wprowadzony bez należytej podstawy prawnej – w drodze rozporządzenia – zamiast ustawy oraz wbrew regulacjom zawartym w art. 57 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP” – wskazał SN w uzasadnieniu wyroku.

W sądach w całej Polsce zawisłe sprawy uczestników i organizatorów protestów. Mieszkańcy wielu wielkopolskich miast gromadzili się wtedy, by protestować przeciw orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej znoszącemu tzw. przesłankę eugeniczną aborcji. Wyrok zmusza w istocie to rodzenia płodów ciężko zdeformowanych, bez szans na przeżycie. Skazując dotknięte nim kobiety na trudne do ogarnięcia cierpienie.


Wiele z tych spraw toczyło się po doniesieniach lokalnych władz