W sobotę 27 lutego weszły w życie nowe obostrzenia związane z rozwojem pandemii koronawirusa. Ostrzejsze restrykcje dotyczą województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna. W całym kraju zmieniły się z kolei zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa. Maseczki są teraz obowiązkowe. A przyłbice, szaliki i apaszki nie są już ich ekwiwalentem.


Wprowadzono też nakaz odbycia kwarantanny przez osoby wracające z Czech i Słowacji. Dotyczy to również osób przekraczających granicę samochodem. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.