Przetarg na termomodernizację Urzędu Miejskiego i montaż paneli fotowoltaiczych unieważniony. Zabrakło ponad pół miliona złotych do najniższej złożonej oferty. Urząd zarezerwował na ten cel w budżecie 2,4 miliona złotych. Najtańsza oferta złożona w przetargu opiewa na kwotę 2,9 miliona złotych. Do przetargu przystąpiły dwie firmy.

Inwestycję zapowiadano od kilku miesięcy. W jej ramach miało nastąpić ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie systemu ogrzewania w okresach przejściowych, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Remont miał dotyczyć także budynku Sali Sesyjnej.

W podobnej sytuacji są przetargu na budowę i remonty dróg. Miejski Zarząd Dróg unieważnił aż 6 przetargów, 1 jest nadal nierozstrzygniety. Wszystko z tego powodu, ze pierwotnie na każdą z tych inwestycji zaplanowano i zabezpieczono w budżecie na 2018r. mniejszą kwotę niż wykonawcy składają w ofertach.

Na jednej z sesji radni Andrzej Kornaszewski i Wojciech Matuszczak zwracali uwagę, ze do większości inwestycji bez zewnętrznego dofinansowania miasto dokłada od 20 do 30% kwoty, gdy tymczasem np. z budowy parkingu buforowego przy Stadionie Miejskim miasto oddało blisko 600 tysięcy złotych niewykorzystanych środków. Więcej o tej sytuacji – czyta tutaj