Nabór do szkół średnich na finiszu. Nie wszyscy uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Chociaż szkoły przygotowały miejsca dla wszystkich chętnych, to jednak mogą być problemy z dostaniem się na wymarzony kierunek czy specjalność. Ponad 3400 uczniów zadeklarowało chęć nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski. To efekt reformy, w ramach której do szkół przyszło dwa razy więcej uczniów. 

Od kilku lat nabór do szkół odbywa się w formie elektronicznej. W dniu 2 lipca 2019 r. zakończył się etap przypisywania kandydatów przez system do poszczególnych szkół zgodnie z zadeklarowanymi przez nich preferencjami.

– ‘’Ostateczne listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół pojawią się w szkołach 16 lipca. Od tej daty uczniowie będą mieli tydzień na ewentualną korektę swoich decyzji. Obecnie system po przeanalizowaniu punktów za egzaminy, świadectwa i inne preferencje przypisywał jedynie kandydatów do poszczególnych szkół’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Chęć nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski wyraziło ponad 3440 uczniów, z czego ponad 700 pochodzi spoza powiatu i spoza województwa. Jest to z jednej strony kolejne potwierdzenie, że ostrowska oświata cieszy się uznaniem. Jednak podwójny rocznik jest z drugiej strony dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, dotyczy to m.in. konieczności przeznaczenia kolejnych środków na remonty i przygotowanie dodatkowych pomieszczeń.

Niektóre kierunki jak informatyka czy grafika komputerowa były szczególnie oblegane. Jednak mimo dobrze wyposażonych pracowni i zaplecza edukacyjnego nie można było przyjąć wszystkich chętnych. Dlaczego?

-‘’Odpowiedź najlepiej zilustrować przykładem Zespołu Szkół Technicznych. Problemem i zagrożeniem dla polskiej oświaty jest brak nauczycieli nauki zawodu. Nie ma chętnych od nauki informatyki, czy grafiki komputerowej. Dlatego nie można utworzyć więcej klas, przyjąć więcej uczniów, bo nie będzie miał kto ich kształcić, podobnie jest w zawodach budowlanych ZSBE’’ – powiedział Starosta. 

Wszystkie szkoły powiatu zrobiły bardzo dobry nabór jednak wśród szkół ogólnokształcących niekwestionowanym liderem zostało w tym roku IV liceum Ogólnokształcące, w którym w nowym roku utworzonych zostanie 11 oddziałów.

–‘’Wspólnie z całym gronem pedagogicznym jesteśmy przeszczęśliwi, że zafunkcjonowało to, nad czym pracujemy od dłuższego czasu i dotarliśmy z tą ofertą do młodzieży. Wprowadziliśmy m.in. nowy profil: humanistyczno-biologiczny i okazuje się, na niego zebraliśmy największą liczbę kandydatów. Jest to profil, który otwiera możliwości do studiowania różnorodnych przedmiotów uniwersyteckich. Bardzo dobrze wypadł nabór na specjalizacje, z których od dawna szkołą słynie tzn. profile językowe’’– powiedziała Małgorzata Jędroch, dyrektor IV LO. 

Do udanych tegoroczny nabór może także zaliczyć ZSP CKU Przygodzice. 

–‘’Nabór w naszej szkole okazał się czterokrotnie wyższy aniżeli w roku poprzednim. Cieszymy się z tego zainteresowania. Wiele przedsięwzięć współorganizowanych ze służbami mundurowymi i dzięki temu nasz kierunek mundurowy wciąż jest mocno oblegany. Już w trakcie nauki mogą doświadczyć  pracy policjanta oraz zdawać testy, z którymi spotkają się w rekrutacji do pracy’’ – powiedział dyrektor Tomasz Guliński. –‘’Nowością w ofercie jest technik weterynarii. Nauka na tym kierunku przygotowuje do rozszerzonej matury z biologii, ale atutem jest także fakt, że każdy uczeń jeden dzień w tygodniu spędzać będzie w lecznicach dla zwierząt. W międzyczasie będą zdawać egzamin zawodowy.

Już na tym etapie rekrutacji nabór na 12 oddziałów zanotował Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych. 

– ‘’Przez CKP przez cały rok przewinęły się tłumy gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Możliwość naocznego zapoznania się z ofertą 20 nowoczesnych pracowni, które tam są dało swój efekt nie tylko w przypadku mojej szkoły, ale także ZST i ZSBE, które z pomieszczeń CKP korzystają. Jako ZSTE możemy mówić o sukcesie w zakresie nowych zawodów tj. technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz mechanika motocyklowego. W obu przypadkach jest duże zainteresowanie tymi profesjami’’ – powiedział Marek Wojtasz dyrektor ZSTE.

Ważne jest to, że do każdego ucznia skierowana zostanie oferta nauki w Ostrowie, co nie znaczy, że wszyscy znajdą się w wymarzonej szkole.

– ‘’Martwi mnie fakt, że z każdym rokiem jako powiat, ale jest to sytuacja charakterystyczna dla innych samorządów, coraz więcej musimy dokładać do oświaty bo subwencja nie wystarcza na bieżące funkcjonowanie szkół. Tylko w tym roku dodatkowo z naszego budżetu, a wiec pieniędzy wszystkich podatników pieniędzy musieliśmy dołożyć 11 mln. Złotych. Odczuwamy  wciąż brak zielonego światła dla szkolnictwa zawodowego. Przejawia się to w naliczaniu subwencji dla szkół technicznych. Ten rodzaj oświaty wymaga dużo większych nakładów finansowych niż szkolnictwo ogólnokształcące. Możliwości samorządów są ograniczone i musi się to odbyć kosztem innych wydatków’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.