Nie ma chętnych do budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Wielkopolskim wzdłuż ulicy Piłsudskiego od ronda Jana Pawła II w ul. Paderewskiego do ul. Ledóchowskiego. 19 stycznia 2018r. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na tę inwestycję, przetarg jednak właśnie został unieważniony.

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim została zaplanowana w formule zaprojektuj-wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą

W ramach inwestycji ma powstać:
– nawierzchnia bitumiczna o szerokości 2,50m i długości około 280 m wzdłuż ulicy Piłsudskiego, pomiędzy istniejącym drzewostanem parku;
– dowiązanie do nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy rondzie im. Jana Pawła II;
– dowiązanie do ulicy Ledóchowskiego;
– oznakowanie poziome i pionowe ścieżki rowerowej.

2018-03-15 ok24.tv