Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich obchodził 24 maja ks. prałat Paweł Malecha, honorowy obywatel miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczystą mszę świętą z tej okazji odprawił w swojej rodzinnej parafii pw. św. Antoniego.

Ks. prałat Paweł Malecha to absolwent Szkoły Podstawowej nr 8 i Technikum Kolejowego w Ostrowie. W 1984 roku zdał egzaminy maturalne i zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po otrzymaniu  w 1990 roku święceń kapłańskich  pracował jako wikariusz w parafiach Wniebiowzięcia NMP w Środzie Wlkp.,  św. Michała Archanioła w Poznaniu i św. Stanisława Biskupa w Buku.

29-640x480

W 1995 roku arcybiskup Jerzy Stroba skierował go na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego do Rzymu. W 2000 roku uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim tytuł doktora, a trzy lata później ukończył Studium Rotalne i po zdaniu egzaminu końcowego został adwokatem Trybunału Roty Rzymskiej. Będąc jeszcze studentem, w roku 2002 rozpoczął pracę w Sygnaturze Apostolskiej. W 2008 roku papież Benedykt XVI mianował go kanclerzem, a cztery lata później promował go na urząd zastępcy Promotora Sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, czyli w najwyższym organie sądowniczym Kościoła Katolickiego. To odpowiednik prokuratora w świeckim wymiarze sprawiedliwości. Ks. prałat Paweł Malecha rozpatruje sprawy z całego świata, wydając w imieniu Kościoła wyroki, od których nie ma odwołania. Jest autorem książek i licznych artykułów, redagowanych w różnych językach, poświęconych przede wszystkim zagadnieniom prawa kanonicznego. Prowadzi zajęcia z tego zakresu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a z gościnnymi wykładami jeździ po innych uczelniach w całej Europie. Jest również zapraszany na międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe. Znał osobiście trzech ostatnich papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, i Franciszka. Z każdym z nich miał możliwość rozmawiania. W Rzymie mieszka już od dwudziestu lat. W roku 2013 Rada Miejska Ostrowa nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Były proboszcz parafii św. Antoniego w Ostrowie ks. infułat Tadeusz Szmyt wspomina, że od początku bardzo polubił wysokiego ministranta, który przez wiele lat służył w kościele przy ulicy Raszkowskiej.

–  Po latach powiedział mi, że bardzo mu zaimponowałem tym, że przywitałem się ze wszystkimi ministrantami już pierwszego dnia mojej posługi w parafii, czyli 1 sierpnia 1976 roku. On był wtedy w szóstej klasie. Potem śledziłem jego studia i prowadziłem go do ołtarza. Zadaniem proboszcza jest być blisko przy prymicji na wypadek ewentualnych pomyłek. On jednak swoją pierwszą, samodzielną mszę w życiu odprawił bezbłędnie – wspomina ks. infułat Tadeusz Szmyt, który następnie z uwagą obserwował  kolejne szczeble pokonywane przez ks. Pawła w Watykanie i kolejne funkcje, jakie tam obejmował. Z radością przyjął informację o tym, że papież Benedykt mianował go prałatem.

– Ks. Paweł  idzie dokładnie tą samą drogą, co kardynał Zenon Grocholewski. Jest bardzo przywiązany do Ostrowa, przyjeżdżał tu wiele razy do chorej matki. Zawsze odwiedzał nas i odprawiał mszę w naszym kościele. Jest bardzo ludzki, serdeczny i otwarty. W każdym człowieku znajduje przyjaciela i da się lubić – dodaje ks. infułat Tadeusz Szmyt.

W ubiegłym tygodniu ks. Paweł odprawił z okazji jubileuszu mszę w kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu. W tej parafii był na początku lat 90. wikariuszem i, jak przyznaje, do dziś czuje się tam jak u siebie w domu. Obecnym proboszczem tejże parafii jest ks. kanonik Eugeniusz Guździoł, który pochodzi spod Ostrowa i jest absolwentem III LO. Jednym z gości na mszy w Poznaniu była Hanna Suchocka, która przez wiele lat pełniła stanowisko ambasadora RP w Watykanie i z tej racji miała częsty kontakt z ks. Pawłem. Natomiast w niedzielę ks. jubilat gościł znów w swoim rodzinnym mieście. W sobotę odprawił mszę świętą w intencji swoich zmarłych rodziców. Natomiast dzień później w wypełnionym po brzegi kościele św. Antoniego miała miejsce uroczysta msza jubileuszowa. Ks. proboszcz kanonik Paweł Kostrzewa podkreślił, że srebrny jubileusz wpisuje się w ciąg wielkich wydarzeń w parafii.
nn

– W nocy cieszyliśmy się czuwaniem, w którym uczestniczył biskup pomocniczy Łukasz Buzun z różnymi wspólnotami naszej diecezji. Wcześniej, w wigilię zesłania Ducha Świętego, zostali wyświęceni nowi kapłani. Dziś kolejna wielka radość. Bardzo cieszymy się, że możemy ten dzień przeżywać wspólnie z Tobą, księże jubilacie, we wspólnocie, w której wzrastałeś i do której wracasz jak do źródła – powiedział ks. Paweł Kostrzewa.

2015-05-27 ok24.tv za gazetaostrowska.pl