Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec podejrzanego o czynną napaść na policjantówProkurator Rejonowy wszczął i prowadzi postępowanie przeciwko 29  letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, któremu w oparciu o dokonane ustalenia zarzucono dopuszczenie się czynnej napaści na funkcjonariuszy ostrowskiej policji.

10 lutego 2017 r. w późnych godzinach nocnych podejrzany 29 latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę. W toku podjętego pościgu podejrzany ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe nie reagując na kierowane wezwania do zatrzymania się, poruszając się przy tym z niebezpieczną prędkością, nie stosując się do znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej, czym powodował zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

W trakcie pościgu 29 latek, co najmniej trzykrotnie uderzył w celu zepchnięcia w bok próbującego się z nim zrównać radiowozu. Gdy policjanci podjęli próbę zatrzymania go opuszczając radiowóz, mężczyzna gwałtownie ruszył w ich kierunku, uderzając w nich przodem kierowanego przez siebie pojazdu. Z dokonanych wstępnych ustaleń wynika, że w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna, przyznał się częściowo do zarzucanego mu czynu. Przestępstwo zarzucone podejrzanemu  – kwalifikowane z art. 223 § 1 kodeksu karnego ( czynna napaść na funkcjonariusza publicznego) – zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.- a w przypadku drugiego czynu (zmuszenie przemocą funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej) z art. 224 §2 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

W oparciu o dokonane ustalenia, Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek w całości, podnosząc w uzasadnieniu, że zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy uprawdopodobnił dopuszczenie się przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a zastosowanie środka zapobiegawczego jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania ale też wynika z realnej możliwości orzeczenia wobec podejrzanego surowej kary.

2017-02-13 ok24.tv