Można już składać wnioski do kolejnej edycji Konkursu Augustyny 2015 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej. Gala konkursu odbędzie się we wrześniu.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej na stałe wpisał się w kalendarz imprez gospodarczych Ostrowa. Nic dziwnego. O statuetkę Augustyna małe, średnie i duże przedsiębiorstwa rywalizowały już siedem razy.
– Nagroda Gospodarcza to istotny element promocyjny dla firm – mówi Maria Kasprzak – Raszewska, właścicielka Agencji Wydawniczo-Reklamowej ,,Nasz Rynek”, współinicjatorka utworzenia nagrody i współorganizatorka wszystkich dotychczasowych edycji konkursu. – Już sam fakt znalezienia się w finale, w gronie nominowanych do nagrody jest istotnym wyróżnieniem. A firm działających na naszym terenie, które osiągnęły sukces w swojej branży, jest naprawdę dużo.

Patron nagrody, ksiądz Augustyn Szamarzewski, to nie tylko duchowny, ale także działacz i rzecznik pracy organicznej w Wielkopolsce w XIX wieku. W ciągu swojego życia wielokrotnie podejmował działania na rzecz poprawy bytu materialnego lokalnej społeczności. Przez 20 lat organizował i nadzorował Kasy Towarzystwa Rzemieślniczego. Idea księdza Szamarzewskiego, dotycząca ekonomii społecznej, do dziś jest aktualna. Przekładając to na dzisiejsze czasy, podobnie trudno jest przebić się małym, lokalnym firmom przez siłę globalizacji, potęgi firm zachodnich z wielkim kapitałem oraz nieograniczonym zalewem towarów z Azji. Trudno, ale nie zupełnie niemożliwie, czego codziennie dowodzą choćby laureaci Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej z minionych edycji.

Do VIII edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2015 r. mogą zostać zgłoszone firmy mające siedzibę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i regionu ostrowskiego. Zgłaszane do nagrody firmy powinny spełniać następujące kryteria:
* Produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów oraz wyróżniać się wysoką jakością, estetyką wykonania i walorami użytkowymi.
* Zapewniać wysoki standard obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
* Stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy.
* Wykorzystywać polskie surowce, podzespoły i produkty.
* Posiadać dobrą sytuację finansową, osiągać wysoką rentowność działalności gospodarczej, sumiennie regulować należności zarówno w stosunku do partnerów gospodarczych, jak i podatkowe.
* Inwestować w rozwój firmy.
* Stwarzać dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym.
* Nie naruszać norm i przepisów Kodeksu Pracy.
* Działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
* Wspierać lokalne środowisko poprzez działalność prospołeczną i charytatywną.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać: w Cechu Rzemiosł Różnych, Zrzeszeniu Handlu i Usług, Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Izbie Przemysłowo Handlowej, Urzędzie Miejskim i redakcji ,,Naszego Rynku”. Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać (lub dostarczyć) na adres: Urząd Miejski, Referat Promocji Miasta, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 307, w terminie do 30.06.2015, tel. (62) 591-81-14.

2015-05-31 ok24.tv za naszrynek.pl