W czerwcu minie 5 lat od czasu rozwiązania umów dzierżaw garaży przy ul. Kościuszki z grupą 25 mieszkańców. Miasto planowało przeprowadzić tam ulicę, potem się wycofało obiecując mieszkańcom przyległych bloków zagospodarowane tereny zielone, nawet pokuszono się o pokazanie koncepcji tego zagospodarowania.
Po dwóch latach, w maju 2018 roku radna Milena Kowalska zapytała na sesji Rady Miejskiej o losy tego zapomnianego przez prezydent Klimek terenu. Wymijająco odpowiedział dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg mówiąc, że jak tylko znajdą czas, to wykoszą chaszcze i trawę na tym terenie.
Po kolejnych dwóch latach ciszy w kwietniu 2020 roku radny Andrzej Kornaszewski upomniał się w imieniu zaniepokojonych mieszkańców o ten teren i uzyskał krótką odpowiedź prezydent Klimek, z której wynikało, że cyt.”w tegorocznym budżecie miasta brak jest środków na realizację zadania polegającego na wykonaniu ciągu przy ul. Kościuszki zgodnie z prezentowanym (!) rozwiązaniem i nie są prowadzone żadne prace przygotowawcze.”
W sierpniu 2020 roku radny Andrzej Kornaszewski, po otrzymaniu pisma od grupy mieszkańców sąsiadujących z terenem garaży bloków, złożył kolejna interpelację w tej sprawie, opisując wygląd terenu, to co się na nim dzieje, powołując się na obietnicę prezydent Klimek złożoną mieszkańcom kilka lat wcześniej prosząc, by w planach na 2021 rok pani Klimek uwzględniła zagospodarowanie tego tak zaniedbanego terenu. W odpowiedzi pani prezydent napisała cyt. „Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp posiada dokumentację na budowę drogi osiedlowej wraz z zatoką parkingową oraz że będą prowadzone starania zmierzające do umieszczenia zadania w kolejnym budżecie miasta.” Jednym słowem kolejna wymijająca odpowiedź.

Na swojej stronie FB Beata Klimek napisała:
„Jak powinien zostać zagospodarowany miejski teren między ulicami Tadeusza Kościuszki i Wrocławską? Odpowiedzi na to pytanie, być może, udzielą wyniki planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami.
To teren, na którym od strony ulicy Tadeusza Kościuszki znajdują się dwa rzędy blaszanych garaży z bardzo nierówną drogą gruntową po środku. Po prawej stronie, aż do ulicy Wrocławskiej, rozciąga się zadrzewiony pas z wydeptanymi ścieżkami. Dziś ten obszar miasta wygląda na zaniedbany. Często są tutaj podrzucane śmieci. O zagospodarowanie dwóch miejskich działek zabiega Milena Kowalska- Radna Miasta.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu drogę łączącą ulice Tadeusza Kościuszki i Wrocławską. Jednak mieszkańcy oczekują zupełnie innego zagospodarowania terenu. Właśnie dlatego wspólnie z nimi, będziemy szukać lepszych rozwiązań i wraz z moim zastępcą Mikołajem Kostką już teraz zapowiadamy konsultacje społeczne. W najbliższych tygodniach będziemy informować o formie ich przeprowadzenia.”

We wrześniu 2020 roku radny Jakub Paduch złożył wniosek do budżetu proponując zamieszczenie w nim pozycji pt Budowa parku kieszonkowego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Wrocławską na terenie po dawnych garażach – 300.000 zł. Propozycji tej pani prezydent NIE umieściła w budżecie miasta na 2021 rok.
22 grudnia 2020 roku radny Andrzej Kornaszewski zapytał panią prezydent, czy zamierza dotrzymać słowa danego mieszkańcom i doprowadzić do uporządkowania i urządzenia terenu po byłych garażach, a jeśli tak, to kiedy? W odpowiedzi pani Klimek napisała, że cyt.” Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie informuje, że ostateczne decyzje dotyczące formuły zagospodarowania terenu wypracowane zostaną po konsultacji z przedstawicielami Rady Osiedla i przedstawione do końca lutego br.”
Do dziś tj 5 marca 2021 roku MZD nie przedstawił żadnych ostatecznych decyzji dotyczących formuły zagospodarowania tego terenu, natomiast pani prezydent ogłosiła jak na wstępie.
Jednym słowem dobra informacja dla mieszkańców okolicznych bloków jest taka- wygląda na to, że w opisanej sprawie pojawiło się światełko w tunelu. Że kilkuletnia presja radnych opozycyjnych z Koalicji Obywatelskiej wywierana na władze miasta, by zajęły się realizacją obiecanego mieszkańcom zagospodarowania opuszczonego, zaniedbanego miejskiego terenu, doprowadzi wreszcie do pozytywnego rozwiązania. Będziemy się przyglądać tej sprawie i poinformujemy o jej wyniku.

„Wielkopolska – Kierunek Europa”, to nowy byt polityczny tworzony przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka Czy nagłe przyspieszenie w tej sprawie to efekt współczłonkostwa prezydent Klimek i radnej Kowalskiej w tym stowarzyszeniu.