Zarząd Powiatu i Zarząd jarocińskiego Szpitala spotkali się z przedstawicielami samorządów gminnych.
Na spotkaniu została przedstawiona sytuacja jarocińskiego szpitala oraz pomoc udzielana przez właściciela szpitala samorząd powiatowy w Jarocinie.
Ze względu na trudną sytuacje w jakiej znalazły się szpitale w Wielkopolsce i Polsce w tym szpital w Jarocinie i pomoc jaką udzielają gminy szpitalom powiatowym radny Jerzy Walczak zaproponował powstanie zespołu składającego się z przedstawicieli gmin , powiatu i zarządu szpitala.

Celem tego zespołu byłoby wypracowanie wspólnej polityki mającej na celu pomoc finansową lub rzeczową jarocińskiemu szpitalowi.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Starosty jarocińskiej Lidii Czechak