Rozpoczęło się składanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kalisz w pierwszej kolejności będzie aplikować o pieniądze na zadania inwestycyjne, m.in. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy dworcu PKP, przebudowę drogi wojewódzkiej 450, ale też edukację zawodową młodych i przekwalifikowanie dorosłych. Wielkopolska otrzyma z ZIT-ów w sumie 300 milionów złotych. Ile z tego przypadnie Kaliszowi i aglomeracji? Na razie trudno powiedzieć.

Miasto przygotowało 8 projektów: inwestycyjne, które będą realizowane w pierwszej kolejności, czyli najbliższych dwóch latach i I nieinwestycyjne, które ze względu na swój charakter potrzebują czasu, by przyniosły efekty. W przypadku pierwszych Miasto złoży dwa projekty drogowe, w tym wybudowanie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP, infrastruktury wokół niego, zakup autobusów i informacji pasażerskiej. Podobny projekt powstaje w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ po pieniądze z ZIT-ów samorządy muszą sięgać wspólnie – w naszym przypadku jako aglomeracja. – Drugi projekt dotyczy rozbudowy ulic w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450 – mówi Monika Otrębska – Juszczak z Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania Funduszy w Kaliszu. – Jest to skomplikowana i długotrwała inwestycja, która obejmie fragment od Rogatki do granic miasta w kierunku Grabowa nad Prosną, włącznie z przebudową wiaduktu na Częstochowskiej, czyli tego wąskiego gardła, które tam jest.

Składanie wniosków dotyczących „Rozwoju systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz” zaplanowano na pierwszy kwartał 2017 roku, a realizację programu na lata 2016-2019. W przypadku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450, miasto wniosek złoży także w 2017. Tego samego roku miałyby zacząć się prace, które zaplanowano na dwa lata.

Samorząd liczy także na pieniądze, które pozwolą przeprowadzić termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz żłobków. Ten wniosek zostanie złożony w Poznaniu w trzecim kwartale bieżącego roku.

Realizacja projektu miałaby ruszyć za kilka miesięcy i potrwać do 2018 roku. Na przestrzeni trzeciego i czwartego kwartału tego roku zostanie złożony projekt „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu. Prace zaplanowano na lata 2016/2017. W tej samej grupie znalazły się projekty „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz „Przestrzeń dla profesjonalistów – nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu”. Uzupełnieniem tego drugiego będą dwa projekty miękkie czyli nieinwestycyjne w tym „Edukacja, kompetencje, kształcenie ustawiczne dorosłych”, który ma dostosować osoby czynne zawodowo do wymogów rynku pracy.

Będzie też coś dla młodych. – „Przestrzeń dla profesjonalistów – kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość” to projekt, który dotyczy kształcenia zawodowego młodzieży, czyli uczniów wszystkich szkół Zawodowych – dodaje Monika Otrębska – Juszczak. – W jego ramach są dodatkowe zajęcia, staże, praktyki oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodów i poradnictwo zawodowe.

Wszystkie projekty są w trakcie opracowywania. Będą składane w najbliższych tygodniach i miesiącach. Czy spełnią wymogi i Miasto otrzyma pieniądze na ich realizację, będzie wiadomo w drugiej połowie roku.

2016-03-02 ok24.tv za faktykaliskie.pl