Zaledwie jedna umowa figuruje w urzędowym rejestrze umów, do którego publikacji Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązał się do publikacji umów z danego miesiąca.  Umowy są publikowane po wniosku radnego Jerzego Paducha. Nie są to wszystkie wydatki, bowiem – jak podkreślała Prezydent Beata Klimek – sporo jest faktur, które nie mają załączonej umowy – te dotąd w wykazie nie nie znalazły. Zwykle umów jest od 80-90. Czy to przeoczenie, rezygnacja z publikacji czy oszczędność?

Na koniec dnia 2 września 2016r. w rejestrze za sierpień 2016r. znalazła się zaledwie 1 umowa na kwotę 800 złotych.

 

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WE.RS.524.9.2015/MI 6/74 z dnia 2016/07/29 obowiązuje od 2016/08/01 do 2016/10/10 800.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Wsparcie realizacji zadania pn.: Rajd Rowerowy „Święto Roweru”