Zakup prasy przez Urząd Miejski na kwotę ponad 7 tysięcy zł, przegród płotowych  i rejestratora cyfrowego za ponad 6 tysięcy złotych przez Holdikom, umowa na blisko 50 tysięcy złotych dla ZOiGO MZO na zbiórkę zwłok bezdomnych zwierząt, 35 tysięcy złotych dla spółki komunalnej MZZ za „administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”, 10 tysięcy złotych na sylwestrowe sztuczne ognie i kolejne umowy dotyczące organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego – to znajduje się w grudniowym wykazie umów, na które środki wydatkował Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski. Podzielono także środki na zadanie sportowe, społeczne, a nawet na modernizację basenu.

1 WOT/RAG/26/2015 z dnia 2015/12/31 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 7764.54 Kolporter Sp. z o.o. sp.k. dostawa prasy w formie prenumeraty do tut. Urzędu Miejskiego
2 WKS.89/2015 z dnia 2015/12/31 obowiązuje od 2015/12/31 do 2016/01/03 3500.00 firma usługowo-artystyczna „SOL” Aleksandra Kiełb-Szawuła wykonanie koncertu z cyklu Prezydent zaprasza… pt. „Droga do Betlejem. Pastorałki Oli Kiełb”
3 WOS.ROS.6238.14.2015 z dnia 2015/12/31 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/08/31 49289.00 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Zbiórka zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
4 WIG.RZP.272.094.2015 z dnia 2015/12/31 obowiązuje od 2016/01/01 do 2018/12/31 954000.00 Agnieszka Nowicka AG-BUD Firma Projektowo Usługowo Wykonawcza Prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3.
5 WIG/RIT/19/2015 z dnia 2015/12/30 obowiązuje od 2015/12/30 do 2016/03/31 76260.00 Budownictwo Inżynieryjne PERZ s.c. Demontaż starego kontenera, renowacja kontenera wraz z przewiezieniem na wskazane miejsce, zakup nowego kontenera sanitarnego wraz z montażem i wykonaniem przyłącza kanaliz. sanitarnej, przyłącza wodoc. do kontenera w ramach zadania inwest.pn.:”Modernizacja Ogródków Jordanowskich” w Ostrowie Wlkp.przy ul.Piłsudskiego/Kompałły
6 z dnia 2015/12/29 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 35200.00 Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. Administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miasto ostrów Wielkopolski.
7 z dnia 2015/12/29 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 52568.98 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
8 WIG.RZP.272.093.2015 z dnia 2015/12/29 obowiązuje od 2015/12/29 do 2016/02/17 24100.62 Arret Spółka z o.o. Dostawa i montaż na wybranych przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego: a) wiaty typu „A” – TOPAZ 205 – 1 szt., b) wiat typu „B” – NEFRYT 203 – 2 szt., c) gabloty – RUBIN – 1 szt., w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”.
9 WIG.RZP.272.091.2015 z dnia 2015/12/29 obowiązuje od 2015/12/24 do 2016/04/12 14900.00 DOMAR Budownictwo Architektura Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 16” im. „Koszałka-Opałka” przy ul. Partyzanckiej 15b w Ostrowie Wielkopolskim
10 WIG.RZP.272.090.2015 z dnia 2015/12/29 obowiązuje od 2015/12/29 do 2016/04/12 14900.00 DOMAR Budownictwo Architektura Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” im. „Kubusia Puchatka” przy ul. Modrzewskiego 4 w Ostrowie Wielkopolskim
11 WIG.RZP.272.092.2015 z dnia 2015/12/29 obowiązuje od 2015/12/29 do 2016/01/08 96900.00 Tomasz Kasprzak NOWA Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz sprzętu komputerowego szczegółowo określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
12 BP/00027503290 z dnia 2015/12/22 obowiązuje od 2015/12/22 do 2017/12/22 1476.00 Polkomtel Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne
13 WIG/RIT/17/2015 z dnia 2015/12/22 obowiązuje od 2015/12/22 do 2016/01/15 700.00 EKOPRODENT Zbigniew Grabarkiewicz Audyt energetyczny oświetlenia dla budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola przy ul.Jana Brzechwy w Ostrowie Wielkopolskim”.
14 WIG/RIT/18/2015 z dnia 2015/12/22 obowiązuje od 2015/12/22 do 2016/02/15 1845.00 Spec-Poż Ryszard Frątczak Wykonanie aneksu do ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowegoz wrzesnia 2014 roku w celu uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10″ ul.Modrzewskiego 4, 63-400 Ostrów Wlkp.
15 WIG/RIT/16/2015 z dnia 2015/12/18 obowiązuje od 2015/12/18 do 2016/01/15 3936.00 DASTORE Marcin Domagała Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Publicznego Przedszkola nr 14, ul.Bardowskiego 6, 63-400 Ostrów Wlkp.
16 z dnia 2015/12/18 obowiązuje od 2015/12/18 do 2015/12/31 6231.48 Holdikom S.A Zakup przegród płotowych (2szt.) i rejestratora cyfrowego.
17 WIG.RZP.272.089.2015 z dnia 2015/12/18 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 104490.58 Poczta Polska S.A. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy
18 WIG.RZP.272.088.2015 z dnia 2015/12/18 obowiązuje od 2015/12/18 do 2015/12/28 127489.50 HAN BOGNA LOGIN COMPUTER dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów eksploatacyjnych oraz licencji na oprogramowanie
19 z dnia 2015/12/17 obowiązuje od 2015/12/17 do 2015/12/23 615.00 Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „ENERGETYK” Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej tj.: wykonanie pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego an Stadionie Miejskim przy ul. Piłsudskiego 64
20 WIG.RZP.272.087.2015 z dnia 2015/12/15 obowiązuje od 2015/12/15 do 2017/09/15 59900.00 Wiesław Józef Hajduk prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Broniewskiego/Szkolnej/Komuny Paryskiej
21 WOT.RAG.25/2015 z dnia 2015/12/14 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 8.90 Wytwórnia Wód Gazowanych „Jerzy” Jerzy Nowak Sp. jawna Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l. oraz wynajem urządzeń do jej dozowania.
22 z dnia 2015/12/14 obowiązuje od 2015/12/14 do 2016/06/30 30750.00 „LEMITOR” Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
23 BPM.0541.8.2015 z dnia 2015/12/14 obowiązuje od 2015/12/14 do 2015/12/16 250.00 Anna Błoch Wykonanie projektu graficznego bilbordu
24 WIG.RZP.272.086.2015 z dnia 2015/12/11 obowiązuje od 2015/12/11 do 2015/12/18 6599.00 PrintHouse Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek
25 WKS.88/2015 z dnia 2015/12/11 obowiązuje od 2015/12/11 do 2016/01/01 10000.00 P.W. „MIZET: import-export pokaz ogni sztucznych w ramach powitania Nowego Roku 2016
26 46/2015 z dnia 2015/12/10 obowiązuje od 2015/12/10 do 2015/12/20 1353.00 Nieruchomości Janina Parzybok określenie wynagrodzenia z tyt. służebności przesyłu dz. 3/65 m. 1115
27 BPM.0542.17.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/12 5000.00 Towarzystwo Sportowe Ostrovia Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas realizacji projektu pn. Gry i zabawy ponadpokoleniowe „…bo Ostrovia jest kobietą”
28 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/20 1600.00 Karolina Płókarz Pełnienie funkcji maskotki w przebraniu świątecznym bałwanka podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
29 WIG.RZP.272.085.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2016/01/27 42000.00 Małgorzata Fornalczyk „STUDIO M” Wykonanie całościowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (bez uwzględnienia zadaszenia widowni) dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja amfiteatru w Parku Miejskim – projekt” przy al. Powstańców Wielkopolskich
30 WIG.RZP.272.083.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/23 1555.36 Jeta Sp. z o.o. Zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
31 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/20 16217.55 MEDIAM Sp. z o.o. Przeprowadzenie podczas imprezy promocyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku” animacji laserowych i przestrzennego pokazu laserowego
32 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/20 697.41 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa Poznań Umowa licencyjna za publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas imprezy pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku”
33 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/20 815.49 Agencja Ochrony „SZWADRON” Krzysztof Stodolny Zabezpieczenie występów artystycznych podczas imprezy promocyjnej miasta – „Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku”
34 WIG.RZP.272.084.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/23 7498.53 BIURO SERWIS Zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
35 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/09 obowiązuje od 2015/12/09 do 2015/12/20 2300.00 Szymon Matyśkiewicz Opracowanie koncepcji i poprowadzenie programów według własnej autorskiej koncepcji artystycznej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
36 z dnia 2015/12/08 obowiązuje od 2015/07/27 do 2015/08/30 60000.00 Faktoria realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
37 17/PU/II/2015 z dnia 2015/12/07 obowiązuje od 2015/12/07 do 2015/12/31 10000.00 Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Welkopolskim Realizacja zadania publicznego „Kultywowanie tradycji Bozonarodzeniowych z uwzględnieniem problemu uzaleznień
38 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/03 obowiązuje od 2015/12/03 do 2015/12/20 7700.00 LDA PWU Lidia Płókarz Umowa dotyczy wynajęcia atrakcji świątecznych podczas imprezy promocyjnej pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku”
39 WSS.RZR.14.2015 z dnia 2015/12/03 obowiązuje od 2015/12/03 do 2015/12/10 29986.00 PHU BIS Zbigniew Fiałkowski Zakup upominków dla Honorowych Dawców Krwi w postaci: • Mikser OPTI RK-0211 z misą – 77 szt. • Lokosuszarka SW-4010 – 182 szt. • Gofrownica OPTI GF-0810 – 27 szt. • Patelnia MPM 24cm MPC-24/1CB ceram. – 154 szt. • Młynki OPTI LP-0500 (kolorowe)– 120 szt. oraz Młynki MPM do przypraw SMP białe i czarne – 340 szt.
40 BZR/13/2015 z dnia 2015/12/03 obowiązuje od 2015/12/04 do 2015/12/22 3980.00 Fundacja WSPARCIE realizacja zadania publicznego pod tytułem „ZDROWY SENIOR”
41 BPM.0541.7.2015 z dnia 2015/12/02 obowiązuje od 2015/12/02 do 2015/12/20 3198.00 Master-Ton Łukasz Lis Organizacja nagłośnienia scenicznego podczas imprezy promocyjnej miasta pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku”
42 aneks nr 3 do porozumienia 10/PAI-PSU/2015 z dnia 2015/12/01 obowiązuje od 2015/11/17 do 2015/11/27 1190.70 Powiatowy Urząd Pracy aneks nr 3 do porozumienia nr 10/PAI-PSU/2015 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu Aktywacja i Integracja
43 64/WE/RO/2015 z dnia 2015/12/01 obowiązuje od 2015/12/01 do 2015/12/03 150.00 Renata Elżbieta Zielińska Wynagrodzenie za uczestnictwo w jednej komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
44 65/WE/RO/2015 z dnia 2015/12/01 obowiązuje od 2015/12/01 do 2015/12/03 150.00 Beata Maria Szcześniak Uczestniczenie w komisji egzaminacyjnej jako ekspert na egzaminie na nauczyciela mianowanego
45 WAP.RGG 45/2015 z dnia 2015/12/01 obowiązuje od 2015/12/01 do 2015/12/08 423.12 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki WYCENA NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY ULICY MAKUSZYŃSKIEGO
WE.RS.432.1.2016/PIT z dnia 2016/01/05 obowiązuje od 2016/01/05 do 2016/12/31 25000.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w siedzibie PTTTK przy ul. Starotargowej 5 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie od 05.01.2016 do 31.12.2016
46 UMOWA NR WE.RS.524.74.2015/MI 15/35 z dnia 2016/01/28 obowiązuje od 2016/04/01 do 2016/11/30 4000.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim wsparcie realizacji zadania: Bezpieczna turystyka – ostrowski rajd rowerowy seniorów UTW
47 UMOWA NR WE.RS.524.7.2015/MI 4/34 z dnia 2016/01/28 obowiązuje od 2016/02/15 do 2016/04/02 500.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim wsparcie realizacji zadania: Rajd Turystyczny Marzanna 2016
48 WIG.RTM.272.3.2016 z dnia 2016/01/27 obowiązuje od 2016/02/01 do 2016/12/31 57502.50 Miejski Zakład Komunikacji S.A. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz urządzeń informacji przystankowej.
49 UMOWA NR WE.RS.524.47.2015/SZ 16/33 z dnia 2016/01/27 obowiązuje od 2016/01/27 do 2016/12/31 24000.00 KUKS Zębców wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w KUKS-ie Zębców
50 WAP.RGG.8.2016 z dnia 2016/01/27 obowiązuje od 2016/01/27 do 2016/01/31 484.62 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do całorocznej obsługi zagadnień związanych ze sporządzaniem operatów szacunkowych oraz opinii do celów naliczenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej.
51 UMOWA NR WE.RS.421.7.2015/10 z dnia 2016/01/27 obowiązuje od 2016/01/27 do 2016/06/30 7000.00 KUKS Zębców Przygotowanie oraz udział drużyny seniorskiej KUKS Zębców w rozgrywkach ligowych piłki nożnej KOZPN w klasie B (runda wiosenna sezon 2015/16)
52 UMOWA NR WE.RS.524.87.2015/ZT 34/31 z dnia 2016/01/26 obowiązuje od 2016/04/01 do 2016/10/31 5000.00 Stowarzyszenie „Lotnisko Bliżej Miasta” wsparcie realizacji zadania:Zawody lotnicze nawigacyjno – rajdowe pilotów oraz dziennikarzy
53 UMOWA NR WE.RS.524.61.2015/ZT 25/32 z dnia 2016/01/26 obowiązuje od 2016/01/26 do 2016/12/31 12000.00 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna wsparcie realizacji zadania: Turnieje i rozgrywki o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym
54 WKS.524.15.2016/3 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/01/25 do 2016/11/30 1500.00 Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” realizacja zadania pt.: Poezja i muzyka zbliża i uszlachetnia ludzi
55 WKS.524.27.2016/5 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/01/29 do 2016/11/15 1000.00 Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” realizacja zadania pt.: Ostrów na Wielkopolskim Festiwalu Fotografii
56 WAP.RGG.6/2016 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/01/25 do 2016/12/31 298.89 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki całoroczna obsługa zagadnień związanych z wykonaniem do 30 sztuk operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości niezabudowanych w 2016 r. przeznaczonych pod drogi publiczne.
57 WAP.RGG.7/2016 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/01/25 do 1900/01/01 2500.00 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Paweł Matuszczak Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ledóchowskiego 2 – działka nr 12 z obrębu 0078 o powierzchni 0,8540 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00001947/5. Podział zgodnie ze stanem rzeczywistym (wydzielenie drogi)
58 UMOWA NR WE.RS.524.57.2015/SZ 21/30 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/03/01 do 2016/12/31 10000.00 Uczniowski Klub Sportowy Batory wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej. Organizacja obozu szkoleniowego
59 UMOWA NR WE.RS.524.52.2015/SZ 19/29 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/02/01 do 2016/12/31 5000.00 Uczniowski Klub Sportowy Batory wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt
60 UMOWA NR WE.RS.524.88.2015/ZT 35/28 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/01/25 do 2016/08/30 2300.00 Automobilklub Ostrowski wsparcie realizacji zadania: Auto manewry 2016 – rajd turystyczny z elementami rywalizacji sportowej
61 WKS.524.14.2016/4 z dnia 2016/01/25 obowiązuje od 2016/01/25 do 2016/06/30 1000.00 Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” realizacja zadania pt.: Muzyka, rozrywka, humor, zabawa w najlepszym stylu
62 UMOWA NR WE.RS.524.41.2015/SZ 14/24 z dnia 2016/01/22 obowiązuje od 2016/01/22 do 2016/12/31 12000.00 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach
63 UMOWA NR WE.RS.524.67.2015/SZ 26/23 z dnia 2016/01/22 obowiązuje od 2016/01/22 do 2016/12/31 25000.00 Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak wsparcie realizacji zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej chłopców. Organizacja obozów szkoleniowych
64 UMOWA NR WE.RS.524.39.2015/ZT 11/26 z dnia 2016/01/22 obowiązuje od 2016/03/03 do 2016/06/10 3500.00 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe wsparcie realizacji zadania: Szachowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Pani Prezydent Miasta na rok 2016
65 UMOWA NR WE.RS.524.14.2015/SZ 3/27 z dnia 2016/01/22 obowiązuje od 2016/01/22 do 2016/12/31 98000.00 Ludowy Klub Sportowy Centra wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w obozie szkoleniowym
66 UMOWA NR WE.RS.524.40.2015/ZT 12/25 z dnia 2016/01/22 obowiązuje od 2016/01/22 do 2016/09/30 3500.00 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe wsparcie realizacji zadania: Udział juniorów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego w Mistrzostwach i Pucharze Polski Juniorów w Szachach oraz w Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich i w Szachach Błyskawicznych
67 WKS.524.23.2016/2 z dnia 2016/01/21 obowiązuje od 2016/02/01 do 2016/12/15 7000.00 Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 realizacja zadania publicznego pt.: „Organizacja Wydarzeń Artystyczno-Kulturalnych Stowarzyszenia Niezależna Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim”
68 UMOWA NR WE.RS.524.38.2015/ZT 10/22 z dnia 2016/01/20 obowiązuje od 2016/06/19 do 2016/07/10 3000.00 Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909” wsparcie realizacji zadania:Turniej piłkarski OSTROVIA CUP 2016
69 UMOWA NR WE.RS.421.5.2015/8 z dnia 2016/01/20 obowiązuje od 2016/01/20 do 2016/06/30 70000.00 Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909” TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. – Udział drużyny seniorów w rozgrywkach III ligi piłki nożnej (Grupa Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolska) w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016 oraz w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kaliszu
70 UMOWA NR WE.RS.421.4.2015/9 z dnia 2016/01/20 obowiązuje od 2016/01/20 do 2016/06/30 15000.00 Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909” TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. – Udział drużyny seniorek w rozgrywkach III ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2015/2016 runda wiosenna
71 UMOWA NR WE.RS.524.37.2015/SZ 13/21 z dnia 2016/01/20 obowiązuje od 2016/01/20 do 2016/12/31 130000.00 Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909” wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
72 UMOWA NR WE.RS.524.23.2015/SZ 8/18 z dnia 2016/01/19 obowiązuje od 2016/01/19 do 2016/12/31 21000.00 Uczniowski Klub Sportowy BASKET wsparcie realizacji zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej
73 WAP.RGG.3/2016 z dnia 2016/01/19 obowiązuje od 2016/01/19 do 2016/12/30 3444.00 Zuszek Andrzej podział dz. 92.12 obr. 0024
74 WAP.RGG.1/2016 z dnia 2016/01/19 obowiązuje od 2016/01/19 do 2016/12/31 400.00 Krzywda Łukasz wykonanie dokumentacji geodezyjnej
75 UMOWA NR WE.RS.524.81.2015/SZ 33/20 z dnia 2016/01/19 obowiązuje od 2016/01/19 do 2016/12/31 6000.00 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w karate
76 UMOWA NR WE.RS.524.82.2015/SZ 32/19 z dnia 2016/01/19 obowiązuje od 2016/01/19 do 2016/12/31 7000.00 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej
77 WAP.RGG.2.2016 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/01/18 do 2016/12/30 3000.00 Matuszczak Paweł podział dz. 19 i 20 obr. 0068
78 UMOWA NR WE.RS.524.70.2015/SZ 27/17 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/01/18 do 2016/12/31 30000.00 UKS Piątka wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci z zakresu koszykówki
79 14/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/03/01 do 2016/11/30 30000.00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski „Nie trwoń życia – DZIAŁAJ!”
80 1/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/02/01 do 2016/12/18 13400.00 Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień
81 5/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/01/18 do 2016/12/31 12230.00 Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy SP 7
82 WIG.RZP.272.004.2016 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/01/18 do 2016/11/30 5199000.00 AKVAHELP METAL spol s r.o. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego” przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim
83 WKS.524.21.2016/1 z dnia 2016/01/18 obowiązuje od 2016/01/20 do 2016/12/31 23000.00 Stowarzyszenie „Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza” w Ostrowie Wielkopolskim realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkolenia artystycznego Chóru Nauczycielskiego”
84 11/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 19000.00 Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” im. bł. E. Bojanowskiego Prowadzenie Klubu Abstynenta
85 10/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 19000.00 Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego w Ostrowie Wielkopolskim Klub Abstynenta WYSPA w Ostrowie Wielkopolskim
86 9/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 58640.00 Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień
87 6/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 24500.00 Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego
88 UMOWA NR WE.RS.524.63.2015/SZ 23/12 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 12000.00 Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i stałe doskonalenie ich umiejętności
89 UMOWA NR WE.RS.524.77.2015/SZ30/9 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 47000.00 Klub Sportowy Stal wsparcie realizacji zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – upowszechnianie koszykówki, organizacja imprez
90 UMOWA NR WE.RS.524.78.2015/SZ31/10 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 65000.00 Klub Sportowy Stal wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji lekkiej atletyki, organizowanie zawodów oraz obozów sportowych w KS Stal
91 UMOWA NR WE.RS.524.20.2015/MI 11/15 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/05/24 do 2016/06/30 1500.00 Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka wsparcie realizacji zadania:Turniej Rodzinny w Badmintona
92 UMOWA NR WE.RS.524.48.2015/ZT 18/16 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/03/31 500.00 Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wsparcie realizacji zadania:Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym
93 18/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/06/30 3000.00 Stowarzyszenie „Trzeźwość” w Ostrowie Wielkopolskim Program integrujący psychoprofilaktykę z aktywnością sportową skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego
94 4/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 12250.00 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki” Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
95 WIG.RTM.7243.9.2016.MSp z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/01/25 3075.00 Polinvest Sp. z o.o. wydanie opinii w przedmiocie realizacji usług transportu międzygminnego w oparciu o porozumienia między Miastem Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim.
96 UMOWA NR WE.RS.524.51.2015/SZ18/8 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 47000.00 Towarzystwo Sportowe Ostrovia wsparcie realizacji zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja zgrupowania szkoleniowo – sportowego
97 UMOWA NR WE.RS.524.22.2015/SZ 7/13 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 10000.00 Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie
98 15/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 8000.00 Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Razem Damy Radę” WUP Wiedza – Umiejętności – Pasja Wytrwałe Umiejętne Poszukiwanie BOHATERA w sobie!
99 25/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 40000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem narkotykowym
100 24/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 15000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i innymi uzależnieniami z całodobowym Telefonem Zaufania
101 22/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 8500.00 Stowarzyszenie „Trzeźwość” w Ostrowie Wielkopolskim Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie
102 16/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 108000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej DAJ SOBIE SZANSĘ Profilaktyka – Pomoc – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
103 17/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 25000.00 Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie „Zdrowa rodzina”
104 UMOWA NR WE.RS.524.31.2015/SZ 10/11 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 11000.00 Uczniowski Klub Sportowy „KOSZ” wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci w zakresie koszykówki
105 12/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 175000.00 Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie Działalność Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem
106 2/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 12250.00 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia
107 20/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/06/15 10000.00 Stowarzyszenie „Joga Lotos” „Skrzydła Kobiety”
108 23/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/30 6500.00 Fundacja WSPARCIE „Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie”
109 7/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 12250.00 Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki w Ostrowie Wielkopolskim Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień przy Szkole Podstawowej nr 11 imienia Mirosława Ferica w Ostrowie Wielkopolskim
110 3/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 12250.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego
111 UMOWA NR WE.RS.524.21.2015/ZT 3/14 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 7000.00 Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka wsparcie realizacji zadania: Organizacja zawodów oraz udział w turniejach badmintona na terenie kraju
112 8/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/30 12230.00 Fundacja WSPARCIE Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
113 13/RPU/I/2016 z dnia 2016/01/15 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 80000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej Udzielenie wsparcia i pomocy współuzależnionym kobietom z dziećmi, zagrożonym przemocą w rodzinie
114 UMOWA NR WE.RS.524.25.2015/P2/2 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 50000.00 Ostrowski Szkolny Związek Sportowy powierzenie realizacji zadania Realizacja kalendarza imprez sportowych OSZS dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów
115 BPM.0541.1.2016 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/14 do 2016/12/31 167.28 „VIXON – PLUS” M.M. Miłosz Spółka Jawna Druk plakatów dotyczących imprez kulturalnych, sportowych i społecznych oraz wyklejanie na tablicach bilbordowych zlokalizowanych na terenie miasta
116 UMOWA NR WE.RS.524.2.2015/ZT1/7 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 4000.00 Uczniowski Klub Sportowy Kasprowiczanka wsparcie realizacji zadania: Organizacja i udział w turniejach koszykówki
117 UMOWA NR WE.RS.524.24.2015/P 1/1 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/02/15 10000.00 Ostrowski Szkolny Związek Sportowy powierzenie realizacji zadania Akcja Zima 2016
118 WIG.RTM.271.2.2016 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/14 do 2016/12/31 3950.15 Mal Dekor Import Eksport Marian Nowak Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w gablotach wiat przystankowych
119 UMOWA NR WE.RS.524.1.2015/SZ1/6 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 66000.00 Uczniowski Klub Sportowy Kasprowiczanka wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki w Uczniowskim Klubie Sportowym „Kasprowiczanka”
120 UMOWA NR WE.RS.524.29.2015/SZ9/3 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 8000.00 Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz organizacja obozu piłkarskiego
121 UMOWA NR WE.RS.524.30.2015/ZT7/4 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/04/01 do 2016/08/01 2000.00 Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” wsparcie realizacji zadania: Football Academy Summer Cup
122 UMOWA NR WE.RS.524.12.2015/SZ2/5 z dnia 2016/01/14 obowiązuje od 2016/01/15 do 2016/12/31 10000.00 Uczniowski Klub Sportowy Sparta wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej
123 14/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 4000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej Ferie zimowe 2016
124 8/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 15000.00 Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie Tropiciel Tradycji
125 11/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 4000.00 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki” „Wolę piłkę, grę, rozrywki, niż wszystkie używki”
126 17/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 4000.00 Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” Ferie na wesoło
127 12/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 4000.00 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki” Półkolonie ze sportem przeciw agresji i uzależnieniom
128 13/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 4000.00 Stowarzyszenie Wspierające Działalność Statutową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Razem Damy Radę” FERIE – radośnie, integracyjnie, edukacyjnie
129 16/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/11 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 4000.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” „Czekoladowe ferie – styczeń 2016”
130 6/WE/RO/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/01/31 3500.00 Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” refundacja kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez związek
131 6/WE/RO/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 3500.00 Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” refundacja kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez związek
132 2/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 16500.00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski Zimowisko Profilaktyczne w Białym Dunajcu „Uzależniają nas tylko sporty zimowe – Planety wartości”
133 3/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/12 20000.00 Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” ZIMOWISKO – alternatywne wykorzystanie ferii
134 7/WE/RO/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 7400.00 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału refundacja kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez związek
135 6/WE/RO/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/01 do 2016/12/31 3500.00 Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” refundacja kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez związek
136 UMOWA NR WE.RS.421.6.2015/7 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/08 do 2016/06/30 120000.00 Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA Rozgrywki I-ligowe i towarzyskie zespołu seniorów Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia
137 7/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 8520.00 Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Welkopolskim „Zimowe ferie z Bożym Podwórkiem”
138 15/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 11800.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” Aktywny wypoczynek w czasie ferii zimowych
139 5/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/18 do 2016/02/05 3909.00 Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” Aktywne ferie zimowe dla dzieci z terenu Osiedla nr 9 i 10 z wyjazdem na basen do Kalisza połączone z programem profilaktycznym
140 6/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 14504.00 Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki w Ostrowie Wielkopolskim Organizacja półkolonii: „Ferie z Jedenastką” z programem socjoterapeutycznym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Mirosława Ferica w Ostrowie Wielkopolskim
141 4/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 12000.00 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu My się zimy nie boimy
142 1/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 11000.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” Zimowisko Narciarsko – Profilaktyczne
143 9/RPU/II/2016 z dnia 2016/01/08 obowiązuje od 2016/01/11 do 2016/02/15 7250.00 Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” „Kreatywne ferie zimowe”
144 UMOWA NR WE.RS.421.9.2015/6 z dnia 2016/01/07 obowiązuje od 2016/01/07 do 2016/06/30 20000.00 Klub Sportowy Stal Udział w zawodach kwalifikacyjnych i mistrzowskich w tym Mistrzostwach Polski Czołowych Zawodniczek KS Stal Ostrów Wlkp.

2016-01-23 ok24.tv