Na co zostały zawarte umowy w listopadzie 2016r. i w konsekwencji wydane publiczne pieniądze. Urząd Miejski publikuje umowy z ostatniego miesiąca. Warto przytoczyć tu wyjaśnienie skarbik miasta, że spora część przelewów realizowana jest wyłącznie na podstawie faktur, bez umów, więc nie są to wydatki kompletne. Mamy więc przelew za wykonanie prac dodatkowych na odkrytym basenie – i to na kwotę ponad 600 tysięcy złotych, dokumentacja projektowa dla przebudowywanych budynków na lokale komunalne, blisko 18 tysięcy na dostawę przez trzy różne firmy artykułów biurowych dla urzędu i ponad 50 tysięcy złotych na budowę altany ogniskowej z paleniskiem na terenie stanicy.

Szczeółowy wykaz umów:

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WIG.RZP.272.051.2016 z dnia 2016/11/29 obowiązuje od 2016/11/29 do 2017/04/11 104550.00 Walczak Group Mariusz Walczak Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych” w Ostrowie Wielkopolskim.
2 WIG.RZP.272.052.2016 z dnia 2016/11/29 obowiązuje od 2016/11/29 do 2017/04/23 615350.00 AKVAHELP METAL spol s r.o. wykonanie robót dodatkowych w ramach trwającej obecnie inwestycji pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego” w Ostrowie Wielkopolskim
3 WIG.RZP.272.050.2016 z dnia 2016/11/29 obowiązuje od 2016/11/29 do 2016/12/13 8330.28 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARIA” Maria Kolenda EXPORT-IMPORT dostawa artykułów biurowych
4 WIG.RZP.272.049.2016 z dnia 2016/11/29 obowiązuje od 2016/11/29 do 2016/12/13 2583.12 Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. dostawa artykułów biurowych
5 WIG.RZP.272.048.2016 z dnia 2016/11/29 obowiązuje od 2016/11/29 do 2016/12/13 7398.42 Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała dostawa artykułów biurowych
6 WAP.RGG.62/2016 z dnia 2016/11/28 obowiązuje od 2016/11/28 do 2016/12/08 349.32 Pawlicki Tomasz Wycena nieruchomości przy ul. Poznańskiej dz.28/8
7 58/2016 z dnia 2016/11/25 obowiązuje od 2016/11/25 do 2016/12/19 12300.00 GEODON geodezja Maciej Górski wykonanie inwentaryzacji oraz kosztorysu na wywóz i utylizacje gruzu z nieruchomości gruntowych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej
8 WAP.RGG.61/2016 z dnia 2016/11/23 obowiązuje od 2016/11/23 do 2016/11/28 579.33 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie dwóch operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości położonych przy ul. Siewnej oraz przy ul. Drzymały
9 WAP.RGG.59/2016 z dnia 2016/11/23 obowiązuje od 2016/11/23 do 2016/12/13 2952.00 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek operat szacunkowy udziału w prawie własności w zabudowanej nieruchomośi połozonej przy Al.Powstańców Wielkopolskich 18
10 WAP.RGG.60/2016 z dnia 2016/11/23 obowiązuje od 2016/11/23 do 2016/12/07 2214.00 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości OSP połozonej przy ul. Staszica
11 WIG.RZP.272.047.2016 z dnia 2016/11/22 obowiązuje od 2016/11/22 do 2016/12/23 50430.00 KERIM s.c. Wykonanie altany ogniskowej z paleniskiem w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – rewitalizacja terenu Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana””.
12 WOT/RAG/8/2016 z dnia 2016/11/18 obowiązuje od 2016/11/21 do 2016/12/07 936.00 Wajs Mieczysława pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu pana Mariana Wajsa, dozorcy Urzędu Miejskiego
13 BZK.3037.27.2016 z dnia 2016/11/14 obowiązuje od 2016/11/14 do 2016/12/31 1760.00 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego oraz wyposażenia strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
14 STM.272.4.2016 z dnia 2016/11/14 obowiązuje od 2016/11/14 do 2016/12/10 3000.00 Xentia Sp. z o.o. 00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8 Wykonanie przeglądu i konserwacja urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
15 STM.272.5.2016 z dnia 2016/11/10 obowiązuje od 2016/11/10 do 2016/11/12 3338.68 Hero Collection S.J. Sprzedaż i dostawa sortów mundurowych dla Straży Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, których wyszczególnienie zawarte jest w specyfikacji zamówienia sortów mundurowych, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
16 Aneks nr 2 do umowy WIR.ZP.272.022.2016 z dnia 13.05.2016r. z dnia 2016/11/09 obowiązuje od 2016/11/09 do 2016/12/15 0.00 „CONCEPT” Zdzisław Stachowiak Przedmiot aneksu obejmuje zmianę terminu wykonania umowy dla etapu 1.
17 WSS.RZR.19.2016 z dnia 2016/11/03 obowiązuje od 2016/11/03 do 2016/11/22 28448.72 P. H. TEXTIL Tadeusz Nawrocki Dostarczenie towarów, które będą wręczane w formie upominków honorowym dawcom krwi skupionym w organizacjach promujących krwiodawstwo.
18 WOT.RAG.1641.3.2016.EK z dnia 2016/11/02 obowiązuje od 2016/11/02 do 2017/10/31 967.80 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych comiesięczne przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych
19 WIG.RTM.12.2016 z dnia 2016/10/28 obowiązuje od 2016/10/28 do 2016/12/15 7613.70 BUDOTECHNIKA Sp zo.o. Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Radłowskiej