Urząd Miejski opublikował dziś uzupełniony spis umów i wydatków, jakie w ostatnim czasie poniósł ostrowski magistrat. Dominują wydatki miasta związane z akcją promocyjną „Antoni Kalina – tu mieszkał”, święto :Dnia Animatora”, koncert na ostrowskim rynku „Chrzest wody”, ale także dzień dziecka na ostrowskim rynku i animacje w Poziomkowym Ogrodzie – umowa na martafit.pl (właścicielką firmy jest MArta Libudzic) na kwotę ponad 6 tysięcy złotych). Warto dodać, że w 2015 roku na podobne animacje została podpisana umowa z Martą Libudzic także na kwotę ponad 6 tysięcy złotych. Są także pieniądze na budowę przedszkola w osiedlu Pruślin, 19 tysięcy złotych na kolejny projekt termomodernizacji – tym razem sali sesyjnej, wcześniej pojawiło się ponad 34 tysiące złotych na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego.

Wykaz umów:

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WIG.RZP.272.028.2016 z dnia 2016/05/31 obowiązuje od 2016/05/31 do 2016/09/15 672115.28 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego”.
2 WIG.RZP.271.029.2016 z dnia 2016/05/31 obowiązuje od 2016/05/31 do 2016/10/14 7380.00 Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego” w Ostrowie Wielkopolskim
3 WIG.RZP.272.027.2017 z dnia 2016/05/30 obowiązuje od 2016/05/30 do 2016/09/19 2460.00 Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego (boiska do siatkówki i kort tenisowy) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bądź jak Janowicz i Radwańska – budowa kortu tenisowego w kompleksie sportowym SP nr 7” w Ostrowie Wielkopolskim
4 WIG.RZP.271.025.2016 z dnia 2016/05/30 obowiązuje od 2016/05/30 do 2016/08/22 327967.21 DOMAR Budownictwo Architektura wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 11” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 2
5 WIG.RZP.272.026.2016 z dnia 2016/05/30 obowiązuje od 2016/05/30 do 2016/08/22 218743.48 Leszek Kułak – „OGRÓD” Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego (boisko do siatkówki i kort tenisowy) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Bądź jak Janowicz i Radwańska – budowa kortu tenisowego w kompleksie sportowym SP nr 7” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bema 30.
6 WE.RS.524.5.2015/MI 2/69 z dnia 2016/05/30 obowiązuje od 2016/06/20 do 2016/09/30 7500.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Wsparcie realizacji zadania: 55 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”
7 WIG.RZP.272.024.2016 z dnia 2016/05/25 obowiązuje od 2016/05/25 do 2016/08/26 466510.76 P.U.B. Cebud Ciesielski s.c. L. Ciesielski, T. Ciesielski wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z usunięciem nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wykrytych podczas kontroli wydziału kontrolno – rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9” przy ulicy Jana Brzechwy 2 w Ostrowie Wielkopolskim
8 BPM.0541.2.2016 z dnia 2016/05/24 obowiązuje od 2016/05/24 do 2016/05/27 230.00 Maciej Maśliński Pełnienie funkcji przewodnika po mieście podczas wizyty gosci zaproszonych na inaugurację kampanii promocyjnej miasta „Tu mieszkał prof. Antonii Kalina” w dniu 27.05.2016 r.
9 BPM.0541.2.2016 z dnia 2016/05/24 obowiązuje od 2016/05/24 do 2016/08/30 3441.54 Studio Reklamy ATA Rafał Baron wydruk i wyklejenie „witaczy” w ramach kampanii promocyjnej „Tu mieszkał”
10 BPM.0541.3.2016 z dnia 2016/05/24 obowiązuje od 2016/05/24 do 2016/05/29 600.00 Szymon Matyśkiewicz opracowanie koncepcji i poprowadzenie programu dla dzieci podczas „Dnia Dziecka na Rynku”
11 WIG.RZP.271.023.2016 z dnia 2016/05/24 obowiązuje od 2016/05/24 do 2016/06/03 91988.01 PHPU ZUBER Andrzej Zuber dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie
12 WKS.40/2016 z dnia 2016/05/23 obowiązuje od 2016/05/23 do 2016/05/27 700.00 Mała Gastronomia Małgorzata Michalska obsługa cateringowa podczas konferencji popularnonaukowej „Z Krępy do Lwowa… Droga Prof. Antoniego Kaliny”
13 WKS.39/2016 z dnia 2016/05/23 obowiązuje od 2016/05/23 do 2016/05/27 500.00 Wideofilmowanie Fotografowanie wykonanie dokumentacji wideo podczas konferencji popularnonaukowej „Z Krępy do Lwowa… Droga Prof. Antoniego Kaliny”
14 BPM.0541.2.2016 z dnia 2016/05/23 obowiązuje od 2016/05/23 do 2016/05/27 1300.00 Stanisław Furmanek Wykonanie autorskiego występu Kapeli Ludowej „Furmany” podczas uroczystości związanych z inauguracją kampanii promocyjnej miasta „Tu mieszkał prof. Antoni Kalina” w dniu 27.05.2016 r.
15 BPM.0541.3.2016 z dnia 2016/05/19 obowiązuje od 2016/05/19 do 2016/05/29 183.19 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa Poznań za publiczne odtwarzanie muzyki podczas imprezy „Dzień Dziecka na Rynku”
16 WAP.RGG.33/2016 z dnia 2016/05/18 obowiązuje od 2016/05/18 do 2016/05/25 399.75 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki wycena działek przy ul. Paderewskiego
17 WAP.RGG.31/2016 z dnia 2016/05/17 obowiązuje od 2016/05/17 do 2016/05/27 367.77 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki wycena nieruchomości
18 WAP.RGG.32/2016 z dnia 2016/05/17 obowiązuje od 2016/05/17 do 2016/05/27 298.89 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki wycena działki
19 WKS.36/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/25 1700.00 Republika Ostrowska projekt, skład, korekta, redakcja i druk 200 egzemplarzy folderu z konferencji „Z Krępy do Lwowa. Droga prof. Antoniego Kaliny”
20 WKS.37/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/27 500.00 Marek Lewicki przygotowanie, opracowanie i wygłoszenie wykładu, z okazji obchodów Roku Antoniego Kaliny w Ostrowie Wielkopolskim
21 WKS.35/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/20 6264.00 Agencja Handlowa „LIMBA-CATERING” Maciej Domagała obsługa cateringowa podczas uroczystości z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury
22 WKS.33/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/20 1300.00 Robert Matuszewski wykonanie koncertu podczas uroczystości z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury
23 WKS.31/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/20 400.00 Agnieszka Kurzawa zorganizowanie i prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury
24 BPM.0541.3.2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/29 5500.00 „Garniec” Barbara Porazińska przygotowanie pokazu warsztatów rzemieślniczych pn. „Wioska Ginących Zawodów” podczas imprezy pn. „Dzień Dziecka na Rynku”
25 WKS.34/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/20 2100.00 ArtStudio Beata Łopatka opracowanie, projekt graficzny i wykonanie dyplomów okazjonalnych dla osób nagrodzonych z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury
26 WKS.32/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/20 1600.00 Agnieszka Lisiak wykonanie dwóch statuetek FILAR KULTURY 2016, które zostaną wręczone podczas Dnia Animatora i Pracownika Kultury
27 WKS.38/2016 z dnia 2016/05/16 obowiązuje od 2016/05/16 do 2016/05/20 600.00 Renata Kania-Weiss opracowanie artykułu „Biogramy rodziny Kalinów” oraz albumu fotograficznego rodziny Kalinów
28 WIG.RZP.271.022.2016 z dnia 2016/05/13 obowiązuje od 2016/05/13 do 2016/11/15 88560.00 „CONCEPT” Zdzisław Stachowiak Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego” w Ostrowie Wielkopolskim
29 WAP-RGM/SM/2/2016 z dnia 2016/05/12 obowiązuje od 2016/05/12 do 2016/05/26 5276.00 Zakład Usług Produkcyjno-Handlowy „ENERGETYK” Sp. z o.o. Wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznych nr 1, 2, 3 i 4 na Stadionie Miejskim znajdującym sie przy ul. Piłsudskiego 64
30 WKS.524.10.2016/31 z dnia 2016/05/12 obowiązuje od 2016/05/12 do 2016/06/20 1000.00 Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr realizacja zadania publicznego pt.: Wiosenny przegląd i Koncert Jesienny Chórów Szkolnych Regionu Ostrów Wielkopolski/Południowa Wielkopolska w ramach programu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”
31 WI.11.05.16 z dnia 2016/05/11 obowiązuje od 2016/05/11 do 2016/12/31 1476.00 Sputnik Software Sp. z o.o. Aktualizacja i serwis oprogramowania PMdU
32 WIG.RZP.272.021.2016 z dnia 2016/05/10 obowiązuje od 2016/05/10 do 2016/07/31 156000.00 NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. Dostawa i montaż wyposażenia do nowego przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola na terenie Osiedla „Pruślin”” w Ostrowie Wielkopolskim
33 WKS.525.5.2016/5 z dnia 2016/05/10 obowiązuje od 2016/05/12 do 2016/07/30 10000.00 Stowarzyszenie „Strefa Kultury” realizacja zadania publicznego pt.: 10. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka
34 BPM.055.6.2015 z dnia 2016/05/09 obowiązuje od 2016/05/09 do 2016/05/13 14960.00 Drukarnia Color – Print Sławomir Rajcic Zakup publikacji pt. „60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej”
35 WE.RS.524.55.2015/ZT 2/68 z dnia 2016/05/06 obowiązuje od 2016/05/11 do 2016/12/20 5000.00 Uczniowski Klub Żeglarski „Trawers” Wsparcie realizacji zadania: Regaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży
36 CWE/40/2016 z dnia 2016/05/06 obowiązuje od 2016/05/01 do 2016/10/31 80.65 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych comiesięczne przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych
37 WKS.30/2016 z dnia 2016/05/06 obowiązuje od 2016/05/06 do 2016/05/13 200.00 Agencja IDD Barbara Zabłocka wykonanie projektu zaproszeń na Dzień Animatora i Pracownika Kultury
38 WKS.524.3.2016/30 z dnia 2016/05/05 obowiązuje od 2016/05/10 do 2016/09/30 25000.00 Stowarzyszenie „Strefa Kultury” realizacja zadania publicznego pt.: „16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Reggae na Piaskach”
39 WAP.RGG.28/2016 z dnia 2016/05/04 obowiązuje od 2016/05/04 do 2016/05/14 429.27 Pawlicki Tomasz wycena nieruchomości przy ul. Składowej
40 WI.4.05 z dnia 2016/05/04 obowiązuje od 2016/05/04 do 2016/05/12 500.00 Michał Stolarek Modyfikacja strony internetowej
41 WAP.RGG.29/2016 z dnia 2016/05/04 obowiązuje od 2016/05/04 do 2016/05/14 1230.00 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek okreslenie czynszu na wydzierżawienie obiektu
42 WAP.RGG.27/2016 z dnia 2016/05/04 obowiązuje od 2016/05/04 do 2016/05/14 984.00 Wycena Nieruchomości Elżbieta Wolska wycena dz. przy ul. Grunwaldzkiej wraz z wyceną służebności przesyłu
43 Aneks do umowy nr WSS.RZR.12.2016 z dnia 2016/05/02 obowiązuje od 2016/03/01 do 2016/10/31 0.00 Fundacja „W jedności siła” realizacja zadania publicznego pn. „Osoby niepełnosprawne a seksualność”
44 BPM.0343.1.2016 z dnia 2016/05/02 obowiązuje od 2016/05/02 do 2016/05/02 200.00 Maciej Maśliński Pełnienie funkcji przewodnika po mieście podczas wizyty delegacji z partnerskiego miasta Nordhausen, Delitzsch oraz miasta Bergerac w Ostrowie Wielkopolskim w dn. 02.05.2016 r.
45 BPM.0343.2.2016 z dnia 2016/04/29 obowiązuje od 2016/04/29 do 2016/05/04 700.00 Dariusz Spychalski Pełnienie funkcji tłumacza języka niemieckiego podczas wizyty delegacji z partnerskiego miasta Nordhausen i Delitzsch w Ostrowie Wielkopolskim w dn. 01-04.05.2016 r.
46 WKS.28/2016 z dnia 2016/04/29 obowiązuje od 2016/04/29 do 2016/05/08 6765.00 Glam Day Katarzyna Strąk Działania animacyjne, prowadzenie konferansjerki oraz zapewnienie nagłośnienia i czekoladowej fontanny podczas imprezy plenerowej pn. „Poziomkowy Ogród”
47 WKS.29/2016 z dnia 2016/04/29 obowiązuje od 2016/04/29 do 2016/05/07 6765.00 martafit.pl Działania animacyjne, prowadzenie konferansjerki oraz zapewnienie nagłośnienia i czekoladowej fontanny podczas imprezy plenerowej pn. „Poziomkowy Ogród”
48 BPM.0341.1.2016 z dnia 2016/04/29 obowiązuje od 2016/04/29 do 2016/05/04 600.00 Beata Kozińska-Kaczmarek Pełnienie funkcji tłumacza języka francuskiego podczas wizyty delegacji z Bergerac (Francja) w Ostrowie Wielkopolskim w dn. 02-04.05.2016 r.
49 WSS.RZR.15.2016 z dnia 2016/04/28 obowiązuje od 2016/04/28 do 2016/12/16 64750.00 Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej „Familia Medica” realizacja Programu zdrowotnego „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim
50 WE.RS.525.3.2016/3 z dnia 2016/04/27 obowiązuje od 2016/04/28 do 2016/05/10 5000.00 Klub Sportowy Stal Udział drużyny juniorskiej KS Stal Ostrów Wielkopolski w Półfinałowym Turnieju Mistrzostw Polski U-18 M
51 WE.RS.525.2.2016/2 z dnia 2016/04/27 obowiązuje od 2016/04/28 do 2016/05/10 4140.00 Uczniowski Klub Sportowy Kasprowiczanka wsparcie zadania Udział zespołu UKS „Kasprowiczanka” w Półfinale Mistrzostw Polski w Koszykówce Kadetek U-16K
52 WAP.RGG.30/2016 z dnia 2016/04/27 obowiązuje od 2016/04/27 do 2016/05/07 861.00 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek wycena nieruchomości wraz z naniesieniami i nasadzeniami przy ul. Wrocławskiej
53 WIG.RZP.271.020.2016 z dnia 2016/04/26 obowiązuje od 2016/04/26 do 2016/07/05 19000.00 WDI – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”.
54 WSS.RZR.14.2016 z dnia 2016/04/26 obowiązuje od 2016/05/01 do 2016/12/15 300000.00 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej udzielenie dotacji celowej na zadanie dotyczące wyposażenia w sprzęt medyczny Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
55 3/2016 z dnia 2016/04/25 obowiązuje od 2016/04/25 do 2016/05/03 300.00 Andrzej Henryk Bączyk Obsługa artystyczna – duet fortepianowy podczas Obiadu Ostrowskich Stanów
56 WKS.27/2016 z dnia 2016/04/25 obowiązuje od 2016/04/25 do 2016/04/30 615.00 PHU Hartwig Iwona Hartwig przygotowanie – dwie korekty fortepianu na Milenijny Koncert „Chrztu Wody” z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
57 4/2016 z dnia 2016/04/25 obowiązuje od 2016/04/25 do 2016/05/03 300.00 Monika Schusser Obsługa artystyczna duet fortepianowy podczas Obiadu Ostrowskich Stanów
58 WKS.525.4.2016/4 z dnia 2016/04/25 obowiązuje od 2016/04/30 do 2016/06/10 10000.00 Stowarzyszenie Jazz w Muzeum realizacja zadania publicznego pt.: Jazz i Rock – Koncert Specjalny
59 WIR.RTM.271.8.2016 z dnia 2016/04/22 obowiązuje od 2016/04/22 do 2016/05/13 8610.00 Polinvest Sp. z o.o. Stworzenie narzędzia dla symulacji rekompensaty za usługi transportu publicznego dla rozliczeń z gminami
60 WAP.RGG.30/2016 z dnia 2016/04/22 obowiązuje od 2016/04/22 do 2016/05/02 398.52 Pawlicki Tomasz operat szacunkowy ustalający wartość nieruchomości – dz 4/11 z obr. 0213, ul. Środkowa
61 WIG.RZP.272.019.2016 z dnia 2016/04/22 obowiązuje od 2016/04/22 do 2016/07/08 32472.00 Pracownia Audytorska Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”
62 WSS.RZR.13.2016 z dnia 2016/04/21 obowiązuje od 2016/04/25 do 2016/05/30 4732.00 Fundacja WSPARCIE realizacja zadania publicznego pod tytułem „ZDROWY SENIOR 2”
63 WIG.RZP.272.018.2016 z dnia 2016/04/20 obowiązuje od 2016/04/20 do 2016/06/08 5535.00 Jakub Konwa EPD Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 7 przy ul. Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim”
64 WIG.RZP.272.017.2016 z dnia 2016/04/19 obowiązuje od 2016/04/19 do 2016/06/14 169396.71 Leszek Kułak – „OGRÓD” Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska przy Dubiskiego” w Ostrowie Wielkopolskim
65 WE.RS.524.79.2015/MI 16/67 z dnia 2016/04/18 obowiązuje od 2016/04/23 do 2016/10/23 4000.00 Klub Sportowy Stal wsparcie zadania Czwartki lekkoatletyczne
66 WE.RS.525.1.2016/1 z dnia 2016/04/15 obowiązuje od 2016/05/06 do 2016/05/15 10000.00 Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” wsparcie zadania Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych w Speedrowerze
67 WKS.524.19.2016/29 z dnia 2016/04/14 obowiązuje od 2016/04/18 do 2016/07/31 25000.00 Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna realizacja zadania publicznego pt.: „XVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych”
68 P/16/010982 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Kościuszki
69 2/2016 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2016/04/18 1800.00 Cezary Janiszewski Zaprojektowanie i wykonanie zaproszeń, druków menu i biletów imiennych
70 P/014449 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2016/04/20 43.78 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Limanowskiego dz. 6
71 P/16/010989 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na Pl. 23 Stycznia dz. 2
72 P/16/011048 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na Pl. 23 Stycznia dz. 51
73 P/16/010985 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Wolności
74 P/16/011054 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Ofierskiego
75 P/16/014451 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Towarowej
76 P/16/011055 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Gimnazjalnej
77 P/16/011009 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2016/04/20 43.78 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Paderewskiego dz. 2
78 P/16/014457 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Krotoszyńskiej
79 P/16/010973 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Kompałły
80 P/16/014467 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 88.85 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 2 tablic elektronicznych na ul.Partyzanckiej
81 P/16/011051 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Serwańskiego
82 P/16/014460 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 43.78 umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Grabowskiej
83 P/16/014462 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 65.67 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 2 tablic elektronicznych na ul.Limanowskiego dz. 6
84 P/16/011057 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na al. Powstańców Wielkopolskich
85 P/16/010988 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul. Limanowskiego dz. 5/8
86 P/16/010990 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Paderewskiego dz.163
87 P/16/014444 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 88.85 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 2 tablic elektronicznych na ul.Kaliskiej
88 P/16/011056 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 43.78 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Bema
89 P/16/014452 z dnia 2016/04/13 obowiązuje od 2016/04/13 do 2018/09/30 59.23 ENERGA-OPERATOR SA umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tablicy elektronicznej na ul.Wojska Polskiego
90 WKS.23/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 200.00 Natalia Sołtysiak wykonanie części programu na skrzypcach podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
91 WKS.20/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 400.00 Adam Podskarbi wykonanie części programu na fortepianie podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
92 WKS.19/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 400.00 Robert Adamczak wykonanie części programu na fortepianie podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
93 WKS.25/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 300.00 Wojciech Gawłowski napisanie okazjonalnego tekstu poetyckiego, który zostanie zaprezentowany podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
94 WKS.16/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 1500.00 Janusz Lipiński przygotowanie dwóch zespołów oraz prowadzenie/dyrygowanie części koncertu podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
95 WKS.24/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 350.00 Piotr Szczepaniak prezentacja tekstów poetyckich podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
96 WKS.26/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 350.00 Renata Kania-Weiss opracowanie artykułu (tekst i fotografie) „Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”, który zostanie zamieszczony w jednodniówce wydanej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
97 WKS.22/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 350.00 Radosław Maniak wykonanie części programu na kontrabasie podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
98 WKS.18/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 1000.00 Andrzej Henryk Bączyk przygotowanie zespołu smyczkowego, prowadzenie/dyrygowanie części koncertu oraz wykonanie części programu na klawesynie i fortepianie podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”
99 WKS.17/2016 z dnia 2016/04/12 obowiązuje od 2016/04/12 do 2016/04/30 750.00 Andrzej Ryłko przygotowanie zespołu oraz prowadzenie/ dyrygowanie części koncertu podczas Koncertu Milenijnego „Chrztu Wody”