Muzeum w Lewkowie otrzymało specjalne wyróżnienie w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Izabella 2022r. Kapituła konkursu doceniła Lewków w kategorii opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje. – Najlepszym dowodem trafności tej modernizacji jest liczba odwiedzających to miejsce i tych, którzy chętnie i coraz chętniej korzystają z proponowanych przez nasze muzeum atrakcji – mówi Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie.

Nagroda Izabella – inspirowana postacią Izabeli Czartoryskiej – jest wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w Wielkopolsce oraz ich twórców. Od początku jej patronem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Muzea oceniane są w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i popularyzatorska oraz opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje.

– Spotkaliśmy się, by uhonorować tych, którzy – zdaniem Kapituły Konkursu – odnieśli sukces poprzez swoją działalność muzealną. Cieszy to, że wśród laureatów znalazły się nie tylko te placówki z największym potencjałem, ale również te, które działają w lokalnych społecznościach i także mają interesującą ofertę. To jest pełny obraz wielkopolskiego muzealnictwa – podkreślił marszałek Marszałek Woźniak.

Muzeum w Lewkowie-Zespół Pałacowo-Parkowy otrzymało wyróżnienie specjalne za „Konserwację, renowację i modernizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie” nr RPWP.04.04.01-30-0005/17-00 w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałania
4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” WRPO
2014+.

– Tak naprawdę od czasu tej modernizacji obiekt dostał wiatru w skrzydła. Odrestaurowane pomieszczenia i pobudowane nowe obiekty pozwalają na podejmowanie szeregu działań kulturalnych, edukacyjnych, społecznych. Dzieje się u nas sporo mimo bardzo niewielkiego zespołu, bo zaledwie sześcioosobowego. Organizujemy lekcje muzealne, oprowadzamy wycieczki z całej Polski po pałacu, są warsztaty edukacyjne, spacery ornitologiczne, zajęcia kulinarne, mamy dwie wystawy czasowe, w planach kolejne cztery do końca 2023r., jest gra terenowa „Z Wojciechem Lipskim po Lewkowie”. Warto śledzić nasz profil na facebooku, bo na nim na bieżąco informujemy o działaniach – dodaje Sylwia Nowicka, dyrektor placówki.

Muzeum w Lewkowie jest od 2017r. samodzielną instytucją kultury, która podlega Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu. 3 października 2022r.
nastąpiło oddanie do użytku obiektu po 4-letniej modernizacji. Koszt inwestycji to blisko 27 milionów złotych, w tym 13 milionów to środki z Unii Europejskiej, z programu WRPO, pozyskane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.