4 kwietnia rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 r. – potrwa do 17 kwietnia 2018 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

2) na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) t j.:

1)   podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)  osoby fizyczne,

b)  wspólnoty mieszkaniowe,

c)  osoby prawne,

d)  przedsiębiorcy;

2)   jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Podmioty wskazane powyżej muszą posiadać tytuł prawny do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Wnioski będzie można pobierać od dnia 14.03.2018 r.:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

2) w Referacie Ochrony Środowiska (II piętro pok. 227) Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (https://umostrow.pl/) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (https://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/)

W ciągu roku z miejskiej puli udaje się sfinansować  wymianę źródeł ogrzewania w około 160-180 domach. Gdyby miasto nie zawaliło sprawy o pozyskało środki o pozyskanie funduszy zewnętrznych na ten cel wówczas kolejne 600 dymiących kominów zniknęłoby z krajobrazu Ostrowa Wielkopolskiego.

2018-03-13 ok24.tv