Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru.

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od 2016-12-26 20:00:00 do 2016-12-27 14:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych porywów do 100 km/h.
Prawdopodobieństwo: 90%

Stopień zagrożenia określany jest w trzystopniowej skali, gdzie 3 oznacza największe zagrożenie.

Wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, może powodować szkody materialne i zagrożenie dla ludzi. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecane jest zachowanie ostrożności i śledzenie rozwoju sytuacji pogodowej. Zalecane jest również podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie skutków niebezpiecznych zjawisk. Ewentualne zdarzenia mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi należy zgłaszać do właściwych służb ratowniczych i/lub Policji, Straży Miejskiej.

Jak się przygotować na wichury   https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_wichury.pdf

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW   https://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Prognoza niebezpiecznych zjawisk   https://www.pogodynka.pl/przewidywanie

Prognoza pogody dla Ostrowa    https://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=2569