Przejście dla pieszych przy ul. T. Kościuszki, na wysokości sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2, będzie wywyższone i będzie pełniło jednocześnie funkcję progu zwalniającego. Burmistrz Adam Pawlicki przychylił się do uchwały Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie sprzed kilkunastu dni.

Z okazji Dnia Dziecka 30 maja obradowała Dziecięco-Młodzieżowa Rada Miejska złożona z reprezentantów uczniów szkół z gminy Jarocin.  Jedna z podjętych uchwał dotyczyła konieczności przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. T. Kościuszki, na wysokości sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Przejście zostało utworzone w ubiegłym roku, po wybudowaniu ulicy Mariana Poznańskiego, łączącej ulice Kościuszki i Kilińskiego.  Wielu kierowców nie zachowuje należytej ostrożności w tym miejscu. Często tuż przed zebrą zmieniają pas ruchu z prawego na lewy, aby zdążyć przejechać na zielonym świetle skrzyżowanie z Al. Niepodległości. Zdarza się też, że kierowca na jednym z pasów zatrzymuje się przed przejściem, aby przepuścić oczekujących pieszych, ale tak samo nie postępuje kierowca jadący drugim pasem. Stwarza to zagrożenie potrącenia przechodniów.

W czwartek odbyło się robocze spotkanie dziecięco-młodzieżowych radnych z dyrektorami szkół w sprawie realizacji podjętych uchwał. Pojawił się także burmistrz Adam Pawlicki.  – Wskazaliście, że przejście przy ul. T. Kościuszki przy Szkole Podstawowej nr 2 byłoby bardziej bezpieczne, gdyby było wywyższone i jednocześnie pełniłoby funkcję progu zwalniającego. Przeanalizowałem zgłoszoną propozycję pod względem zasadności realizacji. Rozmawiałem o tym z panią dyrektor szkoły nr 2. Zrobiliśmy analizę kosztów i doszedłem do wniosku, że jest to inwestycja potrzebna, bo nie ma nic ważniejszego niż wasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie. W wakacje wykonamy przebudowę tego przejścia – poinformował młodych radnych burmistrz.  Koszt realizacji zadania szacowany jest na ok. 12.000 zł.

Radni dyskutowali również na temat wymiany międzynarodowej szkół, potrzeb inwestycyjnych placówek w zakresie sprzętu informatycznego i bazy sportowej, a także tworzenia miejsc spotkań dla młodzieży m. in w JOK Jarocin i nowej bibliotece na rynku. Obrady były transmitowane w internecie.