107 415,31 zł – to kwota którą pozyskał szpital w Ostrowie Wielkopolskim ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013–2016 w zakresie zadania Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016.

Na konkurs wpłynęły 102 oferty. Złożony przez ostrowski Szpital wniosek uzyskał największą liczbę punktów i tym samym uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Przy ocenie wniosków komisja konkursowa brała pod uwagę m.in.: liczbę i kwalifikacje kadry medycznej zatrudnionej w oddziale neurologii, możliwość rehabilitacji przy łóżku pacjenta, dostęp do logopedy, psychologa klinicznego i rehabilitanta, a także liczbę chorych leczonych w oddziale neurologicznym.

zdjecie

W ramach przyznanych środków,  jeszcze w tym roku zakupiony zostanie nowoczesny Aparat USG z funkcją Dopplera. Aparat zapewni najwyższy poziom obrazowania ultrasonograficznego oraz doskonałą jakość obrazu. Pozwoli na dokładną ocenę struktury ściany naczyniowej tętnic szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym, jak również rozpoznanie stopnia zwężenia naczynia oraz występowanie blaszek miażdżycowych. W obrębie Oddziału Neurologii od początku 2012r., funkcjonuje Pododdział Udarowy. Pododdział Udarowy to 16 łóżek, z czego wyodrębniona jest 4-osobowa sala udarowa, wyposażona w nowoczesną aparaturę, pozwalającą na sprawowanie intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu.

W Pododdziale Udarowym leczone są schorzenia OUN o podłożu naczyniowym, czyli udary mózgu – niedokrwienny, krwotoczny, krwawienie podpajęczynówkowe. W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami naczyniowymi, udary mózgowe niedokrwienne, krwotoczne, naczyniaki, tętniaki, procesami nowotworowymi układu nerwowego, chorobami układu pozapiramidowego (m. in. choroba Parkinsona), zespołami otępiennymi (choroba Alzheimera), stwardnieniem rozsianym, padaczką, bólami głowy oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi .

Tylko w roku 2015 liczba pacjentów leczonych w Oddziale wyniosła 1488.

2016-09-12 ok24.tv