O objęcie nadzoru nad sprawą rzekomego mobbingu w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce apeluje do ministra Zbigniewa Ziobry poseł Jan Mosiński.

Po doniesieniach medialnych i oficjalnym piśmie 48 pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy ta ostatnia wszczęła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowych Skalmierzycach. Po kontroli został sporządzony 55-stronicowy protokół, którego jednak burmistrz Bożena Budzik ostatecznie  nie podpisała. Grupa 48 pracowników – z wiceburmistrzem, skarbnikiem, zastępca skarbnika na czele – zarzuciła burmistrz Bożenie Budzik mobbing, dręczenie psychiczne i dyskryminację ze względu na płeć. Kontrola PIP – sporządzona na piśmie – to aż 55 stron dokumentu – miała stawiane zarzuty potwierdzić. Na oficjalne stanowisko PIP czekamy.

img_1495

 

 

 

 

 

 

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana Ministra Prokuratora Generalnego z prośbą o objęcie nadzoru nad postępowaniem w sprawie naruszenia praw pracowniczych (art. 218 § 1 k.k.), których mogła dopuścić się Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożena Budzik.

Sprawa dotyczy informacji, które docierały do mnie, jako do posła na Sejm RP i opisywały negatywne zachowania Pani Burmistrz wobec podległych jej pracowników. Jesienią ubiegłego roku sprawę opisywały także lokalne mediach (w załączeniu przesyłam Panu Ministrowi niektóre z publikacji prasowych). Dziennikarze dotarli do niepokojących informacji, jakoby Pani Burmistrz swoim działaniem mobbingowała swoich pracowników.

Na przełomie listopada i grudnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Kozłowski, kierownik ostrowskiego oddziału PIP, w urzędzie zaburzone są relacje interpersonalne, pracownicy są zastraszeni, mają określone obawy o swoje stanowiska pracy, a u niektórych pracowników zachowanie pracodawcy może wywołać zjawisko mobbingu. Z wystąpienia pokontrolnego PIP wynika, że pod skargą na zachowanie Pani Burmistrz Bożeny Budzik podpisało się 48 spośród 62 pracowników. Zarzucili oni swojemu pracodawcy znęcanie psychiczne, poniżanie oraz dyskryminację ze względu na płeć. Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wystąpienie pokontrolne Pani Burmistrz, jednak nie chciała ona jego podpisać.

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. 29 grudnia 2016 roku przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (L.dz. KBP/2016/132) w tej sprawie. Kilka dni później otrzymałem list od kilkudziesięciu pracowników tamtejszego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ze słowami wdzięczności za podjęte działanie. Jednakże pracownicy obawiają się odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia na etapie przygotowawczym.

Zwracam się zatem do Pana Ministra Prokuratora Generalnego z prośbą o objęcie swoim nadzorem tego postępowania.

2017-01-09 ok24.tv