Zamek w Stobnicy dla mnie jest przejawem takiej niesłychanej arogancji ludzi, którzy posiadają pieniądze, a jednocześnie pokazuje, jak słaba potrafi być władza publiczna w terenie. Prokuratura w lipcu postawiła siedmiu osobom zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz niedopełnienie swoich obowiązków urzędniczych i odwołała się do wojewody, aby wojewoda unieważnił decyzję sprzeczną z prawem, dotyczącą budowy tego niebywałego przedsięwzięcia. Wojewoda nie informując mnie, podjął decyzję merytorycznie błędną i sprzeczną z interesem publicznym – mówił minister Kamiński. I dodał: – Straciłem zaufanie do wojewody, nie może być tak, że pieniądz wygrywa z prawem. Wojewoda zawiódł, złożyłem wniosek o jego odwołanie i
dalsze działania instytucji państwowych będą podejmowane, wierzę, że skutecznie, wobec bezprawnych działań inwestora.