Przedstawiamy listę klubów ze wsparciem jakie otrzymały z miejskiego budżetu. Zarządzenie w tej sprawie wydała Prezydent Miasta Beata Klimek. Lista nie pokazuje jednak kwot dofinansowania na cały 2016 rok, ale jedynie na pierwsze półrocze. Pieniądze nie są przekazywane z działu promocja miasta, tylko na zupełnie nowych zasadach. Podzielono milion złotych – najwięcej, bo połowę tej kwoty, otrzyma męska koszykówka.

Pozyskane od miasta środki mogą zostać przeznaczone m.in. na: koszty bezpośrednie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie, wynajem obiektów, opiekę medyczna i badania lekarskie, udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia) oraz opłaty sędziowskie.

Z dotacji nie można opłacać: wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i zarządu klubu, transferu zawodników,  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika, zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS oraz budowy i modernizacji obiektu sportowego.

kluby