Ks. Czesław Majorek urodził się 19 lipca 1949 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1973 r. z rąk abpa Antoniego Baraniaka. Był wikariuszem w Piłce, Czarnkowie i poznańskiej Farze. W 1984 r. został wikariuszem ostrowskiej Fary, a 20 grudnia powierzono mu funkcję rektora w nowopowstałym ośrodku duszpasterskim św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim oraz otrzymał polecenie budowy nowego kościoła. 13 maja 1991 r. został mianowany proboszczem parafii św. Pawła Apostoła. W tym samym roku powierzono mu funkcję wicedziekana dekantu, był duszpaterzem kolejarzy i strażaków, a także opiekunem amazonek i niepełnosprawnych, ale przede wszystkim był człowiekiem o otwartym sercu dla każdego człowieka. Za jego dobre słowo, radę, pomoc materialną ludzie go kochali. Znał każdego parafianina, a jego parafia liczyła ponad 12 000 parafian.tu ostrowskiego. W 1995 r. bp Napierała mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu, natomiast w 2002 r. został zaliczony do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości.
mmZmarł 12 kwietnia 2006 r. w szpitalu w Poznaniu. W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 18 kwietnia 2006 r. w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Ks. prał. Majorek spoczął na ostrowskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

 

 

 

 

W 2006 r. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego nadała jednej z nowo powstałych ulic nazwę ks. prałata Czesława Majorka – o co wnioskował w swoim wniosku komitet organizacyjny plebiscytu Ostrowianin Roku.

Śp. ks. Czesław Majorek - nasz przyjaciel i b.Prezydent Ostrowa Wlkp.M.Kruszyński z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2013 r. ukazała się książka pamięci proboszcza. Pomysłodawcą wydania książki był zespół parafian w składzie: ks. kan. Marian Niemier, proboszcz parafii, Wiesław Domański, Maria Frąszczak, Marian Głodek, Piotr Goliński, Andrzej Jakubek, Józef Kozan, Krystyna Sufryd, Bożena Woś, Czesław Woś, Henryk Zieliński.

– Ksiądz Prałat Czesław Majorek, któremu poświęcamy tę publikację, należał do grona osób skromnych, bardzo pracowitych, mądrych i twórczych. Cała jego posługa życiowa polegała na otwieraniu się na drugiego człowieka: potrafił jednoczyć, pomagać i poświęcać się w bardzo trudnych czasami sytuacjach. Dla naszego środowiska, szczególnie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zasłużył się przede wszystkim jako duszpasterz, jako jego obywatel i mieszkaniec. Pozostawił po sobie znaczący ślad przede wszystkim jako twórca parafii i realizator budowy kościoła pw. św. Pawła Apostoła. Odszedł od nas w dniu 12 kwietnia 2006 r. – czytamy w przedmowie książki.

Publikacja składa się z 10 rozdziałów, których autorami są: ks. prał. Alfred Mąka, Krystyna Sufryd, Bożena Woś, Ewa Kotowska-Rasiak, Józef Kozan i Krzysztof Kubicki. Pierwszy rozdział dotyczy okresu dzieciństwa, młodości, czasów seminaryjnych, pierwszych lat kapłaństwa i objęcia ostrowskiej parafii. Szczegółowe informacje na ten temat przekazała matka Katarzyna Majorek. Kolejne rozdziały poświęcone są organizowaniu nowej parafii, budowie kościoła, grupom duszpasterskim działającym w parafii, działalności ks. Majorka w środowisku lokalnym. Jest też rozdział poświęcony śmierci i uroczystościom pogrzebowym, w którym można znaleźć przemówienie ówczesnego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały nad grobem ks. prał. Majorka. Autorzy piszą także o tablicy pamięci, nadaniu ulicy imienia ks. Majorka, obchodach rocznicowych śmierci duszpasterza. W książce zamieszczono wiersze napisane ku czci pierwszego proboszcza parafii św. Pawła Apostoła. Ostatni rozdział poświęcony jest następcy – ks. kan. Marianowi Niemierowi, który kontynuuje dzieło swojego poprzednika.
11209571_1158435444197234_5318048684650927112_n