Kto nie chce budowy stacji paliw u zbiegu Al. Słowackiego i ul. Królowej Jadwigi może się podpisać – jest już akcja mieszkańców, którzy są zaniepokojeni, a  – wręcz nie chcą – budowy stacji paliw w centrum miasta. Jak można wyczytać z plakatu – podpisy są zbierane w sklepie zielarskim.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin) z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim zostało wszczęte – informuje portal ok24.tv Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.  Wniosek złożyła firma BBS Projekt Sp. z o.o. I Spółka Komandytowa z Kalisza. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania Alei Słowackiego z ul. Królowej Jadwigi (narożnik południowa strona Alei Słowackiego i wschodnia strona ul. Królowej Jadwigi).

Obecnie ww. postępowanie jest na etapie opiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

20150512_171316

Czy stacja paliw powstanie – na dziś sprawa ie jest przesądzona, bez pozytywnej decyzji środowiskowej nie będzie to możliwe.

2015-05-24 ok24.tv