2 złote za osobę – o tyle miałaby wzrosnąć opłata za odbiór odpadów w Kaliszu. Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej Kalisza – 29 grudnia 2015r. Oznacza to, że opłata miesięczna za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 14 zł od mieszkańca. Natomiast w przypadku odpadów niesegregowanych trzeba będzie zapłacić 21 złotych.

W treści uchwały czytamy, że „podwyższenie stawek opłaty o 2 złote pozwoli dostosować wpływy z opłat do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Kaliszu w 2016 roku”.

podwyzsza_pod_choinke_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-22 ok24.tv za rc.fm