Wojewoda wielkopolski wstrzymał rozpoczęte już prace przygotowawcze do budowy GPZ, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze bada czy pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z prawem. Decyzję ma ogłosić do 15 października 2016r. Sprawa dotyczy inwestora ENERGA-OPERATOR SA z/s w Gdańsku i przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce nr 16/4 obręb 0061 przy ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Więcej o piśmie z SKO – czytaj tutaj

Mieszkańcy osiedla twierdzą, że władze miasta i powiatu nie konsultowały z nimi lokalizacji inwestycji. Sugerują, że takiej inwestycji nie przewiduje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w który zostało wpisane przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która wydała decyzję środowiskową pozwalającą na tą budowę, twierdzi, że plan na to pozwala. – Inwestycja ta jest inwestycją o znikomym oddziaływaniu na środowisko, co potwierdziła opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie –  dodaje Zastępca Prezydenta Miasta Ziemowit Borowczak.
zit_1
Mieszkańcy osiedla przekonują, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swojej opinii nakazał wykonanie operatu oceny oddziaływania na środowisko, jednak miasto odstąpiło od takiej decyzji. Sprawą pozwolenia na budowę zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
2016-09-23 ok24.tv