Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim pokazał umowy, które zawarł w sierpniu 2018r.

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WRM.RZP.272.026.2018 z dnia 2018/08/28 obowiązuje od 2018/08/28 do 2018/09/04 45940.50 XERO-SERVICE Mirosław Leśnierowski Z.H.U dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2 WAP.RGG.28.2018 z dnia 2018/08/23 obowiązuje od 2018/08/23 do 2018/09/06 1217.70 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie operatów szacunkowych (2 szt) określających wartość nieruchomości wraz z nasadzeniami i naniesieniamidziałek oznaczo-nych nr 50/17, obręb 0011 o pow. 0,0526 ha, nr 50/20, obręb 0011 o pow. 0,0645 ha – ul Torowa oraz nr 3/11, obręb 0011 o pow. 0,0570 ha- ul. Drzymały. Cel – wypłata odszkodowania
3 Aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.054.2017 z dnia 2018/08/22 obowiązuje od 2018/08/22 do 2018/11/29 0.00 Tomicki Miłosz Przedsiębiorstwo Usług Inżyniersko-Budowlanych „MAGNUS” – Miłosz Tomicki zmiana końcowego terminu realizacji umowy
4 Aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.053.2017 z dnia 2018/08/22 obowiązuje od 2018/08/22 do 2018/10/31 158817.39 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta 1. wykonanie robót dodatkowych: – roboty budowlane – izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i piwnicznych, – roboty rozbiórkowe ścian poddasza, – wykonanie wieńca na poziomie posadzki poddasza, – wymurowanie ścian poddasza z wieńcem obwodowym 2. zmiana końcowego terminu wykonania zamówienia
5 WE.RO.4470.5.7.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/21 120.00 Justyna Uciechowska Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
6 WE.RO.4470.5.8.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/21 120.00 Jacek Piaskowski Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
7 WE.RO.4470.5.4.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/22 do 2018/08/22 120.00 Andrzej Rygas Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
8 WE.RO.4470.5.1.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/22 600.00 Ewa Kargol-Stybaniewicz Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
9 WE.RO.4470.5.3.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/22 do 2018/08/22 120.00 Anita Jesiołowska-Rygas Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10 WKS. 524.19.2018.32 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/20 do 2018/12/08 2500.00 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki” „Rozwój kultury drogą do wolności-Ostrowski Konkurs Piosenki Religijnej Cecyliada 2018”
11 WE.RO.4470.5.9.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/21 120.00 Ewa Robaczyk Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12 WE.RO.4470.5.10..2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/22 do 2018/08/22 120.00 Katarzyna Kęsikowska Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
13 WE.RO.4470.5.2.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/22 240.00 Renata Suchorzewska Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14 WE.RO.4470.5.5.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/21 120.00 Natalia Iwanow Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
15 WRM.RZP.272.25.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/20 do 2020/08/31 31365000.00 Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM Sp. z o.o. Sp. k Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”.
16 WE.RO.4470.5.6.2018 z dnia 2018/08/20 obowiązuje od 2018/08/21 do 2018/08/22 480.00 Renata Zielińska Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17 aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.008.2018 z dnia 2018/08/17 obowiązuje od 2018/08/17 do 2018/10/15 12484.18 Zakład Ogólno-Budowlany MAL-BUD Szymon Rubik Wykonanie izolacji pionowej ścian oporowych zewnętrznych schodów piwnicznych
18 WAP.RGG.27.2018 z dnia 2018/08/16 obowiązuje od 2018/08/16 do 2018/08/30 516.60 Nieruchomości Janina Parzybok Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przy ul. Wrocławskiej dz. nr 7/19 z obrębu 0121.
19 BPM.0542.8.2018 z dnia 2018/08/13 obowiązuje od 2018/08/13 do 2018/11/30 15000.00 Rock Revolution Katarzyna Wydra – Chrąchol Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach jubileuszu 30-lecia zespołu BIG CYC
20 WKS. 524.4.2018.33 z dnia 2018/08/10 obowiązuje od 2018/08/10 do 2018/11/15 42500.00 Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim 37 Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”-Antonin 2018
21 WAP.RGG.26.2018 z dnia 2018/08/06 obowiązuje od 2018/08/06 do 2018/12/15 2400.00 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Paweł Matuszczak wykonanie wydzielenia geodezyjnego dróg publicznych z działki nr 3/3, obręb 0029 o pow. 2,1284 ha – pomiędzy ulicą Kujawską a Al. Słowackiego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/390/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. – rejon ulicy Kujawskiej
22 WE.RS.524.99.2017/ZT 61/88 z dnia 2018/08/03 obowiązuje od 2018/08/03 do 2018/09/30 1500.00 Ostrowski Klub Sportowy Wsparcie realizacji zadania pn. Letni Turniej OKS CUP
23 WE.RS.421.3.2018/12 z dnia 2018/08/03 obowiązuje od 2018/08/03 do 2018/12/12 3000.00 Ostrowski Klub Sportowy Wsparcie realizacji zadania pn.: Przygotowanie i udział drużyny OKS Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach klasa A runda jesienna Kaliskiego Okręgowego Związku piłki Nożnej
24 WE.RS.421.19.2018/11 z dnia 2018/07/31 obowiązuje od 2018/08/01 do 2018/08/01 160000.00 Towarzystwo Sportowe Ostrovia Wsparcie realizacji zadania pn.: Udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2018/2019
25 WE.RS.421.7.2018/10 z dnia 2018/07/31 obowiązuje od 2018/08/01 do 2018/12/31 3000.00 KUKS Zębców Wsparcie realizacji zadania pn.: Przygotowanie oraz udział drużyny seniorskiej KUKS Zębców w rozgrywkach ligowych piłki nożnej KOZPN w klasie B (runda jesienna sezon 2018/19)
26 WE.RS.421.6.2018/9 z dnia 2018/07/31 obowiązuje od 2018/08/01 do 2018/12/31 10000.00 Uczniowski Klub Sportowy „KASPRO” Wsparcie realizacji zadania pn.: Udział w rozgrywkach III ligi koszykówki męskiej Wielkopolskiego Związku Koszykówki
27 WE.RS.524.24.2017/ZT 10/87 z dnia 2018/07/27 obowiązuje od 2018/09/01 do 2018/10/22 500.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Wsparcie realizacji zadania pn.:Rajd na orientację „InO-Ostro”
28 WE.RO.4464.7.2018 z dnia 2018/07/27 obowiązuje od 2018/09/03 do 2018/12/31 3300.00 osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Kaliszu