Ostrów Wielkopolski na razie nie wycofuje się z tzw. becikowego. Tak zapewnia prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Pytanie o miejski program pojawia się w momencie, kiedy rząd pracuje nad ustawą tzw. 500 plus czyli dającą od 1 kwietnia 2016r. rodzinom po 500 złotych na dziecko. Dodatkowo od stycznia po 1000 złotych otrzymają młode matki, które urodziły dziecko a nie pracują na tzw. stałych umowach. Nadal wypłacane przez MOPS jest również krajowe becikowe – tutaj jednak funkcjonuje kryterium dochodowe.

– Jak się nad tym nie zastanawiałam, jeśli taka ustawa się pojawi i Sejm RP ją wprowadzi to być może będziemy się wtedy nad tym zastanawiać. Nie ma jeszcze rządowych decyzji, dlatego miasto nadal będzie przekazywać po 500 złotych jednorazowej zapomogi dla ostrowianek, które urodzą dzieci – mówi prezydent Beata Klimek.

Becikowe zostało wprowadzone do budżetu w 2015 roku. Na ten cel w budżecie Ostrowa było 350 tysięcy złotych. Środki pochodziły z rezerwy budżetowej, która jest w dyspozycji prezydenta miasta. W projekcie budżetu na 2016 roku zarezerwowano na ten cel także 350 tysięcy złotych.

2015-12-23 ok24.tv