22 kwietnia o godzinie 11.30 w pałacu w Mojej Woli zorganizowana zostanie konferencja prasowa poświęcona sytuacji zabytków zapomnianych i najbardziej zagrożonych.

Zamek w Ratnie Dolnym, unikatowy na skalę europejską pałac myśliwski w Mojej Woli, Pałac w Dargosławiu, Mrowinach i Otoku. To tylko niektóre z zabytków, w sprawie których Fundacja prowadzi intensywne działania, mające zatrzymać ich destrukcję lub sprawić, by ci którzy doprowadzili je do ruiny, ponieśli konsekwencje.
Schemat we wszystkich przypadkach wygląda mniej więcej podobnie.

_mg_4947

Właściciel zabytku zaniedbuje go, nie prowadzi prac zabezpieczających i remontowych. Czas działa niszcząco zarówno na sam obiekt, jak i na najbliższe otoczenie. Urzędy, które mogą i powinny wyegzekwować od właścicieli zabytków nakaz utrzymania ich w należytym stanie, w praktyce albo nie podejmują w ogóle interwencji albo ograniczają się do jałowych wizji lokalnych, z których zazwyczaj nic nie wynika.

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody zwraca uwagę, że społeczna opieka nad zabytkami realizowana oznacza niemałe koszty. – Tylko wnioski o dotacje złożone w Fundacji opiewają na kwotę 492 634 zł. Należy do tego doliczyć wydatki na obsługę prawną, administracyjną, przejazdy itp. Sprawia to, że Fundacja ma mocno ograniczone pole manewru. W związku z tym podczas „Tygodnia” odbędzie się zbiórka pieniężna pod hasłem „Akcja reanimacja – drugie życie dla zabytków.” Każda złotówka, to nie tylko tchnięcie życia w niszczejące obiekty, ale – co równie ważne – wyraz solidarności z misją Fundacji jaką jest ocalenie od zapomnienia polskiego dziedzictwa – czytamy w komunikacie.
Szczegóły akcji można śledzić na stronie internetowej www.zabytki.org, oraz na profilu FB Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody.

2017-04-04