Budowa połączenia ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin to zadanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a nie Gminy Ostrów Wielkopolski. Tak wynika z podpisanego porozumienia zawartego w dniu 3 września 2009 roku. W dokumencie to Miasto Ostrów Wielkopolski, a nie Gmina Ostrów Wielkopolski zobowiązuje się do sfinansowania zadania.

5h7a8615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Naszej gminie nie jest potrzebny zjazd z obwodnicy na ulicę Wylotową. To miasto zabiega o tę inwestycję w tej lokalizacji. Nic dziwnego, otwierają się bowiem w tym miejscu tereny inwestycyjne. Brakujący fragment drogi, który połączy węzeł Pruślin z ul. Wylotową to 300 metrów. Tak się składa, że planowana droga biegnie przez nasz teren. Jednak od samego początku, twardo staliśmy na stanowisku, że nie sfinansujemy tego zadania. Miasto wówczas zadeklarowało podjęcie się zadania oraz sfinansowanie inwestycji. Dziś w ramach dobrej współpracy chcemy miastu pomóc, ale formalnie. Kibicujemy, by miasto zdążyło wybudować brakujący fragment drogi, by nie zostały stracone wielomilionowe dotacje unijne pozyskane na budowę ul. Wylotowej – podkreśla wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Zatem „pomoc finansowa” dla Gminy Ostrów Wielkopolski, to pomoc jedynie formalna, bowiem samorząd o taką pomoc w ogóle nie prosił, nie będzie również zadania realizował.

Droga4

Z zawartego porozumienia w dn. 3.09.2009 pomiędzy:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Poznaniu
a

Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosławem Torzyńskim
oraz

Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem Kuroszczykiem
jasno wynika, że:

Miasto Ostrów Wielkopolski podejmie działania zmierzające do:

Zlecenia opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej całości inwestycji oraz sfinansowania tego opracowania
Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: projekt budowalny, wykonawczy, uzyskanie decyzji środowiskowej, projekty podziałów i dokumentację przetargową.
Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:
– I etap – część „zamiejska” – od ul. Środkowej do węzła

– II etap – część „ miejska” – od ul. Strzeleckiej do ul. Środkowej

Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolski
Zadaniem Gminy Ostrów Wielkopolski jak wynika z dokumentu przy realizacji tego zadnia jest wsparcie dla podjętych działań, w szczególności w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

„Gmina Ostrów Wielkopolski jeśli chodzi o zjazd z węzła Pruślin jest w wyjątkowo komfortowej sytuacji. Wiele lat starań, rozmów i podjętych działań przyniosło sukces. To zasługa także mojego poprzednika śp. Zygmunta Glapy. Dziś zjazd z obwodnicy, który połączy drogę powiatową biegnącą przez nasze tereny, m.in.: Smardowskie Olendry oraz Nowe Kamienice zostanie w 100% sfinansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych I Autostrad” – podkreśla wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

Na ten temat szerzej pisaliśmy – tutaj