Prowadzenie spotkań i zajęć ruchowych podczas festynu majostaszkowego, podziały geodezyjne, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto ( na kwotę ponad 290 tysięcy złotych), koszty nadzorów inwestorskich oraz ponad 41 tysięcy złotych na wykonanie fundamentów pod biletomaty wraz z infrastrukturą techniczną- to tylko niektóre z 45 pozycji umów, które w maju zawarł Urząd Miejski w Ostrowie. To jednak nie jest pełen wykaz realizowanych przelewów – część środków jest wypłacana bez umowy, po wystawieniu faktury lub rachunku. Nie ma również wykazu płatności realizowanych przez spółki komunalne, szkoły inne jednostki budżetowe

 

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WGS.RTM.271.1.2017 z dnia 2017/05/26 obowiązuje od 2017/05/26 do 2017/12/31 8848.92 Mal Dekor Import Eksport Marian Nowak Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, wykonanie wyklejek tablic oraz montaż listew dla rozkładów jazdy
2 WIG.RZP.272.017.2017 z dnia 2017/05/23 obowiązuje od 2017/06/01 do 2019/05/31 293320.68 GENERALI T.U. S.A. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 24 miesięcy, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3 WIG.RZP.272.019.2017 z dnia 2017/05/23 obowiązuje od 2017/06/01 do 2019/05/31 3920.00 Concordia Ubezpieczenia O/Poznań P/Konin Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 24 miesięcy, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków Członków OSP.
4 WIG.RZP.272.018.2017 z dnia 2017/05/23 obowiązuje od 2017/05/23 do 2019/05/30 37418.00 Concordia Ubezpieczenia O/Poznań P/Konin Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 24 miesięcy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, tj. 1)ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie autocasco, 3)ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, 4)ubezpieczenia assistance.
5 WAP.RGG.20/2017 z dnia 2017/05/22 obowiązuje od 2017/05/22 do 2017/08/31 3860.00 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „MIR-GEO” Mirosław Rynkowski Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kujawskiej dz. nr 19/2 obręb 0029
6 WAP.RGG.17/2017 z dnia 2017/05/19 obowiązuje od 2017/05/19 do 2017/05/26 289.05 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości przy ul.Kopernika dz.137/4 obręb 0099
7 WAP.RGG.19/2017 z dnia 2017/05/19 obowiązuje od 2017/05/19 do 2017/05/26 344.40 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości przy ul.Powstańców Warszawskich dz.67/7,67/8,67/9 obręb 0056
8 WAP.RGG.18/2017 z dnia 2017/05/19 obowiązuje od 2017/05/19 do 2017/05/26 289.05 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości przy ul.Wybickiego dz.54/24 obręb 0050
9 WE.RS.425.3.2017/3 z dnia 2017/05/18 obowiązuje od 2017/05/24 do 2017/10/31 1000.00 Przemysław Bendkowski Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego
10 WE.RS.425.3.2017/2 z dnia 2017/05/18 obowiązuje od 2017/05/24 do 2017/10/31 1000.00 Violetta Szymczak Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego
11 WE.RS.425.3.2017/4 z dnia 2017/05/18 obowiązuje od 2017/05/24 do 2017/10/31 1000.00 Krzysztof Fabijański Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego
12 WE.RS.524.20.2016/IS 1/74 z dnia 2017/05/18 obowiązuje od 2017/06/12 do 2017/09/30 7000.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Wsparcie realizacji zadania pn.: 56 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”
13 WE.RS.425.3.2017/5 z dnia 2017/05/18 obowiązuje od 2017/05/24 do 2017/10/31 3000.00 Marta Libudzic Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego
14 BZK.3037.15.2017 z dnia 2017/05/17 obowiązuje od 2017/05/17 do 2017/12/31 2700.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Sfinansowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski wykonanie mapy ściennej miasta Ostrowa Wielkopolskiego z ustalonymi lokalizacjami hydrantów, na potrzeby funkcjonowania stanowiska skierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
15 BZK.3037.14.2017 z dnia 2017/05/17 obowiązuje od 2017/05/17 do 2017/12/31 30000.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Dofinansowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski autoryzowanego przeglądu samochodu specjalistycznego SD-37, w ramach 10-letniego przeglądu serwisowego, będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
16 WSS.RZR.17.2017 z dnia 2017/05/17 obowiązuje od 2017/06/20 do 2017/07/15 1500.00 Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski Koło w Ostrowie Wielkopolskim realizacja zadania publicznego pod tytułem „KOLEJNY KROK DO SAMODZIELNOŚCI”
17 BZK.3037.13.2017 z dnia 2017/05/17 obowiązuje od 2017/05/17 do 2017/12/31 20000.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Uczestniczenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów wspomagania decyzji stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolski.
18 16/2017 z dnia 2017/05/17 obowiązuje od 2017/05/17 do 2017/05/24 289.05 Wycena Nieruchomośco Tomasz Pawlicki Wykonanie operatu na wycenę nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej dz.25/22 obręb 0028
19 WE.RS.524.37.2016/ZT 8/73 z dnia 2017/05/17 obowiązuje od 2017/05/20 do 2017/07/15 2000.00 Ostrowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięcioosobowej Wsparcie realizacji zadania pn.: Krajowy mini turniej im. Jerzego Kryjoma,
20 WIG.RZP.272.013.2017 z dnia 2017/05/09 obowiązuje od 2017/05/09 do 2018/07/31 13100.00 Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola” w Ostrowie Wielkopolskim.
21 WIG.RZP.272.014.2017 z dnia 2017/05/09 obowiązuje od 2017/05/09 do 2017/11/30 3299500.00 ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin Budowa krytego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Hala lodowiska w Parku 600-lecia” w Ostrowie Wielkopolskim.
22 WIG.RZP.272.012.2017 z dnia 2017/05/09 obowiązuje od 2017/05/09 do 2018/06/30 1495518.72 ZIS Mieczysław Świątek, Dominik Świątek Spółka Jawna Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola” w Ostrowie Wielkopolskim.
23 WIG.RZP.272.015.2017 z dnia 2017/05/09 obowiązuje od 2017/05/09 do 2017/11/30 19926.00 Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową krytego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Hala lodowiska w Parku 600-lecia” w Ostrowie Wielkopolskim
24 WE.RS.524.39.2016/IS 12/72 z dnia 2017/05/09 obowiązuje od 2017/05/15 do 2017/06/15 2500.00 Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” Wsparcie realizacji zadania pn. Olimpiada czy Paraolimpiada? Przekonaj się sam,
25 WIG.RZP.272.016.2017 z dnia 2017/05/09 obowiązuje od 2017/05/09 do 2017/12/10 566359.72 Firma Usługowo Handlowa „MALBUD” Zdzisław Detka Budowa budynku świetlicy osiedlowej wraz z infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy osiedlowej w rejonie ul. Wiśniowej”
26 Aneks do umowy nr WSS.RZR.16.2017 z dnia 2017/05/08 obowiązuje od 2017/05/08 do 2017/12/31 0.00 Gmina i Miasto Odolanów aneks nr 1/2017 do umowy WSS.RZR.16.2017 z dnia 13.04.2017 r.
27 WE.RS.524.45.2016/ZT 11/71 z dnia 2017/05/08 obowiązuje od 2017/05/10 do 2017/06/30 1500.00 Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk SP 1 Wsparcie realizacji zadania pn.: III Olimpiada Lekkoatletyczna Przedszkolaków
28 WIG.RTM.271.4.2017 z dnia 2017/05/04 obowiązuje od 2017/05/04 do 2017/05/22 7613.70 BUDOTECHNIKA Sp zo.o. Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Wańkowicza
29 WIG.RZP.272.011.2017 z dnia 2017/05/04 obowiązuje od 2017/05/04 do 2017/08/25 25000.00 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9” przy ul. Brzechwy 2 w Ostrowie Wielkopolskim.
30 WIG.RZP.272.010.2017 z dnia 2017/05/04 obowiązuje od 2017/05/04 do 2017/07/31 369899.17 DOMAR Budownictwo Architektura wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim”
31 WSS.RZR.15.2017 z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/05/08 do 2017/12/08 59750.00 Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej „Familia Medica” realizacja Programu zdrowotnego „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim
32 Umowa zlecenia z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/05/06 do 2017/05/07 2500.00 Szymon Matyśkiewicz Przygotowanie i przeprowadzenie pogadanek na temat profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom wraz z prowadzeniem konferansjerki z małej sceny w „Poziomkowym ogrodzie” oraz na scenie głównej festynu.
33 WE.RS.524.55.2016/IS 16/70 z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/10/09 do 2017/11/17 1200.00 Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” Wsparcie realizacji zadania pn.: Turniej Speedrowerowy z okazji Święta Niepodległości
34 Umowa zlecenia z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/05/06 do 2017/05/07 2500.00 Tomasz Stańkiewicz Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek sportowych w koszykówce pn. Zagraj dla zdrowia – koszykówka wraz z opracowaniem programu profilaktycznego, wskazującego alternatywne sposoby „trzeźwego” spędzania czasu wolnego, jako recepty na zdrowy styl życia i aktywną profilaktykę zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzoeży podczas imprezy plenerowej „MajOSTaszki 2017”.
35 WE.RS.524.54.2016/SZ 22/69 z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/08/01 do 2017/09/15 3000.00 Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja obozu szkoleniowego dla juniorów i kadetów oraz adeptów sportu speedrowerowego w Koniakowiep.:
36 Umowa zlecenia z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/05/06 do 2017/05/07 2500.00 Michał Wachowski Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek sportowych w siatkówce pn. Zagraj dla zdrowia – siatkówka wraz z opracowaniem programu profilaktycznego, wskazującego alternatywne sposoby „trzeźwego” spędzania czasu wolnego, jako recepty na zdrowy styl życia i aktywną profilaktykę zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzoeży podczas imprezy plenerowej „MajOSTaszki 2017”.
37 umowa zlecenia z dnia 2017/04/28 obowiązuje od 2017/05/06 do 2017/05/07 5520.00 Teresa Larek Udział w przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” pod hasłem „Ostrów stawia na rodzinę!” wraz z przygotowaniem programu rodzinnego cyklu gier, zabaw i zajęć dla dzieci i ich opiekunów na terenie wydzielonym w „Poziomkowym ogrodzie”.
38 WE.RS.524.2.2017/P4/68 z dnia 2017/04/27 obowiązuje od 2017/05/01 do 2017/10/31 25000.00 Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk SP 1 Powierzenie realizacji zadania pn.:Projekt „OSA”, czyli Ostrowianie Sportowo Aktywni
39 WE.RS.425.1/2017 z dnia 2017/04/27 obowiązuje od 2017/05/06 do 2017/05/07 420.00 Red- Med Line Janusz Fikus Zabezpieczenia zawodów sportowych – imprez towarzyszących w ramach Ostrowskiego Festynu Miejskiego majOSTaszki.
40 WE.RS.524.83.2016/SZ 29/67 z dnia 2017/04/25 obowiązuje od 2017/04/25 do 2017/10/20 3500.00 Klub Sportowy Stal Wsparcie realizacji zadania pn.: Czwartki Lekkoatletyczne
41 BPM.0541.1.2017 z dnia 2017/04/20 obowiązuje od 2017/04/20 do 2017/04/28 2583.00 Studio Reklamy ATA Rafał Baron Wydruk i wyklejenie witaczy w ramach kampanii promocyjnej miasta
42 BPM.0541.1.2017 z dnia 2017/04/20 obowiązuje od 2017/04/20 do 2017/04/21 200.00 Robert Matuszewski Wykonanie autorskich utworów na saksofonie sopranowym podczas inauguracji kampanii promocyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Tu mieszkali”
43 WIG.RZP.272.009.2017 z dnia 2017/04/19 obowiązuje od 2017/04/19 do 2017/09/30 4300.00 Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk Wielobranżowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowie Wielkopolskim.
44 WIG.RTM.271.5.2017 z dnia 2017/04/19 obowiązuje od 2017/04/19 do 2017/12/01 41256.20 PBO-CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie fundamentów pod biletomaty wraz z infrastrukturą techniczną
45 WSS.RZR.16.2017 z dnia 2017/04/13 obowiązuje od 2017/04/13 do 2017/12/31 4000.00 Gmina i Miasto Odolanów udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu pomocy społecznej, wypłatę zasiłku celowego z przeznaczeniem na odbudowę i rekonstrukcję zniszczonego w pożarze budynku mieszkalnego