Po blisko miesięcznej przerwie Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski powrócił do zamieszczania na stronach internetowych wykazu zawieranych umów i kwot na ich realizację. Warto jednak podkreślić, że to tylko część wydatkowanych środków z budżetu miasta. Jak wyjaśniała na czerwcowej sesji skarbnik Danuta Czajka są także faktury wystawiane bez umów, za które miast płaci. I ich w tym wykazie nie znajdziemy. Są więc to wydatki cząstkowe.

Na co miasto wydało we wrześniu? Ponad 35 tysięcy zapłacono za serwis portalu miejskiego i stron BIP, 33 tysiące złotych otrzymał Miejski Zakład Zieleni za „promocję miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas Festynu „Żegnamy lato na rok”, 1 300 zł zapłacono za wykonanie realizacji wideo na ekran oraz oświetlenie koncertu organowego pn. „ Muzyka dziurawi niebo” w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego – warto podkreślić, że wcześniej Prezydent Beata Klimek na sesji podkreślała, że zlecenia filmowania wykonuje zatrudniony w Referacie Promocji nowy pracownik.

Ponad 5 000 zł kosztowało Urząd Miejski wykonanie remontu instalacji elektrycznej na koronie Stadionu miejskiego, ponad 120 tysięcy zł zapłacono firmie zewnętrznej, która ma wykonać dokumentację projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp., z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową” w Ostrowie Wielkopolskim”. Największa pozycja 9 600 000,00 – to umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. Ponad 5 tysięcy złotych urząd zapłacił za 22 fotele obrotowe i 40 tysięcy przekazano Towarzystwu żużlowemu Ostrovia jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 64 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Poniżej wykaz płatności:

1 Aneks nr 1 do umowy WIR.ZP.272.022.2016 z 13.05.2016 z dnia 2016/08/31 obowiązuje od 2016/08/31 do 2017/03/01 3542.00 „CONCEPT” Zdzisław Stachowiak Przedmiot aneksu obejmuje zaprojektowanie dodatkowej tablicy przystankowej oraz zmianę terminu wykonania umowy dla jednej dokumentacji.
2 WIG.RZP.272.040.2016 z dnia 2016/08/30 obowiązuje od 2016/08/30 do 2016/12/31 332531.21 Andrzej Kosior Zakład Budowlany Bud. Mieszkan. i Infrastruktury Towarzyszącej Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Stanica Harcerska – na miarę XXI wieku. Kompleksowa modernizacja budynku głównego” oraz „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – rewitalizacja terenu Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”” w Ostrowie Wielkopolskim.
3 WIG/RIT/31/2016 z dnia 2016/08/30 obowiązuje od 2016/08/30 do 2017/01/06 5656.00 CONBUD Pracownia Projektowa Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją budynku głównego Stanicy Harcerskiej
4 WIG/RIT/30/2016 z dnia 2016/08/29 obowiązuje od 2016/08/29 do 2016/10/10 738.00 GEODON geodezja Maciej Górski Opracowanie mapy do celów projektowych dz. nr 57 obręb 0031
5 WI.RRO-ICOR.2016 z dnia 2016/08/29 obowiązuje od 2016/09/01 do 2017/12/31 35305.92 Mikroplan Sp. z o.o. Utrzymanie i serwis strony BIP UM oraz systemu ICOR w okresie 01.09.2016-31.12.2017
6 WKS.71A/2016 z dnia 2016/08/26 obowiązuje od 2016/08/26 do 2016/09/10 2600.00 Tomasz Organista- Bajkowy Świat opracowanie, organizacja i prowadzenie imprezy plenerowej pn. „Święto Ulicy – Kalinowy festyn 10 września 2016”
7 50/2016 z dnia 2016/08/25 obowiązuje od 2016/08/25 do 2016/09/02 300.00 Usługi dla Leśnictwa Tomasz Wieczorek wykonanie szacunku brakarskiego drewna pozyskanego z 7 drzew przeznaczonych do usunięcia w Ostrowie Wielkopolskim
8 BPM.0542.10.2016 z dnia 2016/08/25 obowiązuje od 2016/08/25 do 2016/09/23 33000.00 Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas Festynu „Żegnamy lato na rok”
9 WE.RS.525.5.2016/5 z dnia 2016/08/24 obowiązuje od 2016/08/27 do 2016/10/10 7000.00 Klub Sportowy Stal IV Memoriał Izabeli Kaczmarek w Koszykówce Mężczyzn – turniej seniorów i juniorów
10 WAP-RGM/6/2016 z dnia 2016/08/24 obowiązuje od 2016/08/24 do 2016/09/15 873.30 Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Przeglądy billboardów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
11 Aneks nr 1 do umowy WIR.ZP.272.028.2016 z 31.05.2016 z dnia 2016/08/24 obowiązuje od 2016/08/24 do 2016/09/15 61057.50 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego”
12 WKS.71/2016 z dnia 2016/08/24 obowiązuje od 2016/08/24 do 2016/09/03 550.00 Ilona Mędykowska opracowanie, wykonanie, ustawienie scenografii plenerowej imprezy artystycznej pn. „II Ostrowska Biesiada czyli śpiewać każdy może…”
13 WKS.69/2016 z dnia 2016/08/22 obowiązuje od 2016/08/22 do 2016/09/03 750.00 Krzysztof Ogórkiewicz prowadzenie plenerowej imprezy artystycznej pn. „ II Ostrowska Biesiada czyli śpiewać każdy może…”
14 WKS.70/2016 z dnia 2016/08/22 obowiązuje od 2016/08/22 do 2016/09/03 450.00 Deco-Klimaty nagłośnienie i oświetlenie imprezy artystycznej pn. „ II Ostrowska Biesiada czyli śpiewać każdy może…”
15 WKS.68/2016 z dnia 2016/08/22 obowiązuje od 2016/08/22 do 2016/09/03 750.00 Andrzej Sztajer prowadzenie plenerowej imprezy artystycznej pn. „ II Ostrowska Biesiada czyli śpiewać każdy może…”
16 WKS.67/2016 z dnia 2016/08/22 obowiązuje od 2016/08/22 do 2016/09/03 750.00 Ewa Smolińska prowadzenie plenerowej imprezy artystycznej pn. „II Ostrowska Biesiada czyli śpiewać każdy może…”
17 IM/0010/08/16 z dnia 2016/08/22 obowiązuje od 2016/08/22 do 2016/08/29 3628.50 DTP Invention Paweł Andrzejewski Wykonanie prac modyfikacyjnych portalu Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
18 WAP.RGG.49/2016 z dnia 2016/08/22 obowiązuje od 2016/08/22 do 2016/08/27 738.00 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek wycena zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Macieja Rataja 5
19 WAP.RGG.47/2016 z dnia 2016/08/19 obowiązuje od 2016/08/19 do 2016/08/29 553.50 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek Wykonanie operat szacunkowego na wycenę nieruchomości gruntowej – dz.19/1 przy ul. Sienkiewicza, 20/1 przy ul. Kolejowej obr 0068
20 WAP.RGG.46/2016 z dnia 2016/08/19 obowiązuje od 2016/08/19 do 2016/08/29 356.70 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek Wykonanie opertau szacunkowego na wycenę nieruchomości gruntowej – dz.2/12 obr 0146 przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie
21 WAP.RGG.48/2016 z dnia 2016/08/19 obowiązuje od 2016/08/19 do 2016/12/31 3567.00 Zuszek Andrzej Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej w Ostrowie ul. Poznańska – dz. 28/6 obr 0187
22 P/16/040234 z dnia 2016/08/18 obowiązuje od 2016/08/18 do 2018/08/18 72.85 ENERGA-OPERATOR SA Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
23 WKS.66/2016 z dnia 2016/08/18 obowiązuje od 2016/08/18 do 2016/08/27 550.00 Karol Kopiec wykonanie partii solowych – organy podczas koncertu organowego pn. „ Muzyka dziurawi niebo” w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
24 Aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.025.2016 z 18.08.2016 z dnia 2016/08/18 obowiązuje od 2016/08/18 do 2016/08/31 0.00 DOMAR Budownictwo Architektura wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 11” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 2
25 34/WE/RO/2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/09/01 do 2016/12/30 7500.00 Novum Carer Sp. z o.o. Świadczenie przez firmę Novum Carer usługi opieki w czasie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Krotoszynie i ze szkoły do domu.
26 WKS.65/2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/08/16 do 2016/08/27 1300.00 EnStudio wykonanie realizacji wideo na ekran oraz oświetlenie koncertu organowego pn. „ Muzyka dziurawi niebo” w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
27 WKS.62/2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/08/16 do 2016/08/27 550.00 Krystian Przybył wykonanie partii solowych – organy podczas koncertu organowego pn. „ Muzyka dziurawi niebo” w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
28 WKS.63/2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/08/16 do 2016/08/27 200.00 Cezary Janiszewski projekt zaproszeń, afisza i slitera na koncert organowy pn. „ Muzyka dziurawi niebo” , który odbędzie się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
29 WKS.61/2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/08/16 do 2016/08/27 550.00 Marcel Stasierski wykonanie partii solowych – organy podczas koncertu organowego pn. „ Muzyka dziurawi niebo” w kościele pw. św. Antoniego
30 WKS.64/2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/08/16 do 2016/08/27 250.00 Cezary Janiszewski prowadzenie koncertu organowego pn. „ Muzyka dziurawi niebo” , w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie
31 WSS.RZR.17.2016 z dnia 2016/08/16 obowiązuje od 2016/08/16 do 2016/11/30 39960.00 NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego „RODZINA” realizacja programu zdrowotnego „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+”
32 WIG/RIT/29/2016 z dnia 2016/08/10 obowiązuje od 2016/08/10 do 2016/08/19 413.28 PEM Agencja Reklamowa Dostawa tablic informacyjnych- 3szt
33 WAP-RGM/SM/5/2016 z dnia 2016/08/09 obowiązuje od 2016/08/09 do 2016/08/29 5166.00 Zakład Usług Produkcyjno-Handlowy „ENERGETYK” Sp. z o.o. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej na koronie Stadionu miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64
34 WIG.RZP.272.039.2016 z dnia 2016/08/09 obowiązuje od 2016/08/09 do 2017/01/17 121770.00 PROJETOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE I ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Wojciech Lepszy Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp., z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową” w Ostrowie Wielkopolskim
35 WE.RS.524.83.2015/ZT 31/75 z dnia 2016/08/09 obowiązuje od 2016/08/09 do 2016/09/19 3000.00 Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XVIII Memoriału Kazimierza Frąszczaka w piłce ręcznej
36 43/2016 z dnia 2016/08/08 obowiązuje od 2016/08/08 do 2016/08/13 478.47 wykonanie operatu szacunkowego ustalający wartość ul.Klonowa
37 z dnia 2016/08/08 obowiązuje od 2016/08/08 do 2024/12/31 9600000.00 Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji
38 WE.RS.421.10.2016/11 z dnia 2016/08/05 obowiązuje od 2016/08/05 do 2016/12/31 150000.00 Towarzystwo Sportowe Ostrovia wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2016/2017
39 WIG.RZP.272.038.2016 z dnia 2016/08/05 obowiązuje od 2016/08/05 do 2016/08/19 41688.00 Agnieszka Turowska „SUN +” Wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw dla zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1” w Ostrowie Wielkopolskim.
40 WOT/RAG/7/2016 z dnia 2016/08/05 obowiązuje od 2016/08/05 do 2016/08/30 5289.00 PPHU KAJA Krzysztof Pokornowski zakup 22 szt. biurowych krzeseł obrotowych
41 WE.RS.421.12.2016/10 z dnia 2016/08/03 obowiązuje od 2016/08/03 do 2016/09/30 40000.00 Towarzystwo Żużlowe Ostrovia wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 64 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
42 WKS.60/2016 z dnia 2016/08/02 obowiązuje od 2016/08/02 do 2016/10/13 4000.00 Zbigniew Remlein – Hot Lips wykonanie przez Wykonawcę programu artystycznego trwającego około 90 min.+ bisy
43 WKS.59/2016 z dnia 2016/08/02 obowiązuje od 2016/08/02 do 2016/09/16 3850.00 Krzysztof Daukszewicz wykonanie programu artystycznego w ramach koncertu „ Śpiewajace VIP-y” w Ostrowskim Centrum Kultury
44 WIG/RIT/28/2016 z dnia 2016/08/01 obowiązuje od 2016/08/01 do 2016/09/09 738.00 GEODON geodezja Maciej Górski Opracowanie mapy do celów projektowych dz.nr 108/4 obr