Szkoły i placówki oświatowe pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja.

Matury będą trwały od 8 do 29 czerwca. Będą to tylko egzaminy pisemne, MEN zrezygnował z egzaminów ustnych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewnił, że rekrutacja na uczelnie wyższe będzie dopasowana do nowych terminów matur.
Egzaminy ósmoklasisty odbywać się będą od 16 czerwca.