Tegoroczni maturzyści interpretowali wiersz Anny Świrszczyńskiej „Samotność” lub pisali rozprawkę z odwołaniem do fragmentu „Dziadów” (cz. III) na temat „Czym dla człowieka może być wolność?”.

Egzamin z polskiego muszą zdawać wszyscy maturzyśc iok. 270 tys.). Zgodnie z planem miał się rozpocząć o godz. 9, ale w wielu szkołach doszło do opóźnień w związku z alarmami bombowymi. Maturzyści, którzy przystąpili do pisania później, i tak otrzymali te same tematy.

O godz. 14 odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Podejdzie do niego ok. 56 tys. maturzystów.
Matury potrwają do 25 maja. Wszyscy zdający muszą podejść do sześciu obowiązkowych egzaminów: czterech pisemnych (język polski, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym) oraz dwóch ustnych (język polski i obcy).
Wyniki maturzyści poznają 4 lipca.