Podobno coś z tradycji oraz Noce i dnie – Wyborcza pisze o przeciekach.
Maturzyści obstawiali, że rozprawka będzie dotyczyć albo „Dziadów” albo „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Liczyli na motyw cierpienia albo przemiany. Podobno motywem miała być jednak tradycja. Na Twitterze krąży też zdjęcie arkusza z drugim tematem: „Kiedy relacja z drugim człowiekiem stare się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu <> Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury”.
A na tweeterze krąży coś takiego