Maturzyści w całej Polsce rozpoczynają dziś zmagania o przepustkę na studia. W Wielkopolsce do egzaminu dojrzałości przystępuje prawie 36 tysięcy uczniów. Od godz. 9.00 piszą egzamin z języka polskiego.

 W tym roku różni się on od lat poprzednich. Liczyć się będzie nie tylko klucz, według którego abiturient wypełnia test, ale także jego tok rozumowania i sposób myślenia. Oprócz tego uczeń będzie miał do napisania rozprawkę na jeden z dwóch tematów.  Minimum na tegorocznej maturze to – na poziomie podstawowym – egzamin z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego. A także egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Matura ustna to język polski i język obcy nowożytny. Aby zdać, trzeba zdobyć co najmniej 30 procent punktów, zarówno w części pisemnej jak i ustnej. Abiturienci zwiększają swoją szanse na dostanie się na dobry kierunek studiów zdając poszczególne przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Matura 2015. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy. Co było na egzaminie? Fragment „Lalki” Bolesława Prusa – w którym Wokulski opowiada o topografii Paryża, a także wiersz Elizabeth Bishop „Ta jedna sztuka” – znalazły się w arkuszu z języka polskiego z którym mierzyli się tegoroczni maturzyści z liceów ogólnokształcących.

W arkuszu maturalnym znalazły się także dwa teksty. Jeden dotyczył tendencji i mody w języku a drugi był o tym, czy warto sięgać po nowe książki, czy lepiej wracać do starych tytułów. Matura 2015. Język polski poziom podstawowy.

W arkuszu znalazł się wiersz Elizabeth Bishop: TA JEDNA SZTUKA tłum. Stanisław Barańczak W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy; tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie straty, że kiedy się je traci – nie ma sprawy.

20150-05-04 ok24.tv za radiomerkury.pl