Do 23 lipca chętni mogą składać oferty i  CV w konkursie na stanowisko Prezesa spółki Ostrowski Park Przemysłowy. Giełda nazwisk już krąży w Ostrowie Wielkopolskim – kandydatury są różne – jest mowa o dotychczasowej szefowej Biura Obsługi Inwestorów w UM i szefie Ostrowskiego Klastra Kolejowego, jednak same wymagania do kandydatów nie są wygórowane.

slider05Kandydat powinien:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe [ zarządzanie lub podobne]
5) posiadać co najmniej 2 letni staż związany z zatrudnieniem na stanowisku związanym z zarządzaniem lub na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Konkurs składa się z:
1) pierwszego etapu – obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
2) drugiego etapu – obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
3) trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez radę nadzorczą.

Nowy prezes OPP będzie miał sporo zadań do zrealizowania a czasu mało. Zobowiązania wynikają z ciągłości projektu dofinansowanego – przypomnijmy – ze środków unijnych w ramach programu WRPO na projekty innowacyjne. do końca roku w OPP powinno zostać zatrudnionych jeszcze 5 specjalistów. W nowopowstałym budynku Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej 93f powstaje zgodnie z założeniem projektu instytucja otoczenia biznesu, gdzie dla sektora MŚP świadczone będą konkretne usługi (tut. pakiet usług świadczonych w jednym miejscu), tj.:

1. usługi informacyjne i doradcze oraz bezpośrednia pomoc w zakresie szeroko pojętego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą, a także pomoc w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania dla planowanych przez przedsiębiorców przedsięwzięć (tut. pisanie biznes planów);
2. usługi szkoleniowe – w tym organizacja szkoleń branżowych, dotyczących zmian w przepisach prawnych, itp.
3. usługi finansowe – w tym księgowość, pomoc w uzyskaniu kredytów bankowych, przygotowywanie prognoz i analiz,
4. usługi środowiskowe – pomoc w przeprowadzeniu procedur uzyskania decyzji środowiskowych (np. pomoc w wypełnianiu kart przedsięwzięcia pod wniosek o wydanie decyzji środowiskowej)
 5. usługi  proinnowacyjne i w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych- budowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi w obszarze m.in. przepływu najnowszej wiedzy oraz tzw. dobrych praktyk i know-how, komercjalizacji badań, organizowania staży dla studentów i/lub absolwentów szkół,
6. usługa „wirtualne biuro”- OPP stworzy możliwość rejestracji prywatnych firm pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność np. w domu lub też mobilni specjaliści będą korzystać z prestiżu prowadzenia firmy pod adresem OPP.
7. usługa najmu – udostępnienie powierzchni magazynowo-produkcyjnej oraz sali konferencyjnej.
Obecne władze spółki OPP
ZARZĄD
powołany uchwałą nr 09/2015 Rady Nadzorczej z dn. 20.04.2015r.
Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA
powołany uchwałą nr 07/2015 Zwyczajnego Zgomadzenia Wspólników z dn. 20.04.2015r.

Marcin Małecki –
Przewodniczący 
Justyna Anna Foedke –
Zastępca Przewodniczącego
Zdzisław Marek –
Sekretarz