Marszałek Woźniak protestuje – nie ma zgody na mój wizerunek w materiale wyborczym

OŚWIADCZENIE DLA PRASY Marszałka Marka Woźniaka

Stanowczo protestuję wobec wykorzystania mojego wizerunku w materiałach wyborczych  kandydatki do rady miasta w okręgu wyborczym nr 11 z Komitetu Wyborców Beaty Klimek „Przyjazny Ostrów” w wyborach 29 marca tego roku. Jednocześnie domagam się wycofania z obiegu publicznego tychże materiałów.  

Gazeta „Przyjazny Ostrów” ukazała się w przeddzień ciszy wyborczej przed wyborami uzupełniającymi do rady miasta. Zawiera informacje m.in. o ZITach – tu wykorzystano bez zgody Marszałka Województwa Marka Woźniaka zdjęcie z jego wizerunkiem. W gazetce jest także rekomendacja dla kandydatki i jej reklamę – zachęca także do głosowania na kandydatkę z klubu wyborczego Beaty Klimek.

Wydawcą i redaktorem naczelnym gazety PO (Przyjazny Ostrów) jest Przemysław Klimek, prywatnie mąż obecnej prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

2015-03-27 ok24.tv